Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπενθυμίζει στους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα ότι τα παιδιά τους δικαιούνται να πάνε στο σχολείο, ακόμα κι αν δεν συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικό ταυτότητας, πιστοποιητικό γένησης κλπ.), ακόμα και αν η διαμονή των γονέων τους δεν είναι νόμιμη. Προσκαλούνται οι γονείς που συναντούν προβλήματα να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας, ιδιαίτερα σε περίπτωση που συναντούν άρνηση της διοίκησης σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο.
Όπως έχει διευκρινιστικά συστήσει στο Υπουργείο Παιδείας ο Συνήγορος του Πολίτη, στην παρέμβασή του με τίτλο "Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση" (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.synigoros.gr), προκειμένου να ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο τις υπηρεσίες του και να αποσαφηνισθεί το καθεστώς πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση, όπως αυτό απορρέει από τις διατάξεις του ν. 3386/05, ως ισχύει:
"Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί και έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. Ειδικότερα για αυτούς που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ορίζεται, σαφώς,
ότι έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.
Εν όψει των ανωτέρω είναι σαφές ότι οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους, έχουν ακώλυτη πρόσβαση στην εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί και συνεπώς οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δεχτούν τις σχετικές αιτήσεις και να επιτρέψουν την συμμετοχή των συγκεκριμένων στις εξετάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου