Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Επισημάνσεις του H.A.HU.R. περί υπογραφής του μεταβατικού Π.Δ. για τις διαδικασίες Ασύλου

Διαβάζουμε σε πολλά ΜΜΕ μεταφορά του δελτίου τύπου του Υπ.Προ.Πολ. για την υπογραφή του "μεταβατικού" Π.Δ. σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου.
Προ μηνός διαβάσαμε πάλι δελτία τύπου (και, με έκπληξή μας, ακόμα και από σοβαρότατο φορέα προάσπισης των προσφυγικών δικαιωμάτων) που χαιρετίζουν την υπογραφή αυτή.
Πλην όμως, αναρωτιόμαστε:
Από πότε η υπογραφή ενός Π.Δ. (πριν γνωμοδοτήσει το ΣτΕ και προτού δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) αποτελεί αντικείμενο δελτίων τύπου και τόσο εκτεταμένης δημοσιότητας;
Παρά τις διακηρύξεις για "αναμόρφωση" του συστήματος ασύλου, οι οποίες οδήγησαν σε μιαν αλλόκοτη όσο και αυθαίρετη πρακτική μη εφαρμογής του ισχύοντος (όποιου) νομοθετικού πλαισίου για τις διαδικασίες ασύλου και, συνακόλουθα, στη συντριπτική διόγκωση του αριθμού των προσώπων που ενώ επιθυμούσαν να ζητήσουν διεθνή προστασία δεν κατάφεραν μέσα στο 2010 να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα (εν δυνάμει) Π.Δ. που θέτει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και σκοπιμότητας.
Σύμφωνα με τα σχετικά δελτία τύπου:
"Υπεγράφη το Π.Δ. για τις αιτήσεις αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα
Στους τρεις μήνες για την ταχύρυθμη και έξι μήνες για την κανονική διαδικασία τίθεται το όριο για την εκδίκαση της αίτησης αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το Π.Δ. που υπεγράφη από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και προωθείται στον Κάρολο Παπούλια.
Το Π.Δ. έχει τίτλο «Διαδικασία αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας» και προβλέπει αποκέντρωση των οργάνων εξέτασης σε 14 υπηρεσίες της αστυνομίας σε περιφέρειες με μεγάλη συγκέντρωση αλλοδαπών.
Αρμόδια όργανα απόφασης ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης για την κανονική διαδικασία και οι αστυνομικοί διευθυντές για την ταχύρρυθμη. Ακόμη επαναφέρεται το στάδιο ενδικοφανούς προσφυγής ενώ οι ειδικές επιτροπές που θα εξετάζουν τις αιτήσεις σε β' βαθμό δεν θα συμπεριλαμβάνουν αστυνομικούς.

Η "έμπνευση" για την ταχύρρυθμη διαδικασία, όπου ένας δημόσιος υπάλληλος - αστυνομικός, χωρίς ειδικές γνώσεις στα προσφυγικά ζητήματα, χωρίς τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, θα αποφασίζει "ποιό αίτημα είναι καταχρηστικό" (άρα ταχύρρυθμη απόρριψη;) και ποιό όχι (άρα "κανονική" απόρριψη;), πρόκειται, μεταξύ άλλων, να μας απασχολήσει αρκετά στο άμεσο μέλλον.
Γιατί μια τέτοια νομοθεσία αξίζει να την περιμένει κανείς (πόσω μάλλον οι πρόσφυγες και οι οργανώσεις που προασπίζονται τα συμφέροντά τους);
Η επαναφορά της τυπικής νομιμότητας (συμμόρφωση με Οδηγίες ΕΕ, αλλά και με το άρθρο 13 της ΕΣΔΑ) ως προς τη δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (στο 99,6% των περιπτώσεων σήμερα) στον πρώτο βαθμό, δεν είναι "δωράκι" προς τους πρόσφυγες, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη και θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί, εδώ κι ένα χρόνο, εφόσον υπήρχε πολιτική βούληση, με την απλή κατάργηση του Π.Δ.81/09 και την επαναφορά σε ισχύ του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου.
Αναμένουμε πληροφόρηση για το περιεχόμενο της ... πραγματικής αναμόρφωσης του συστήματος ασύλου, που, παρότι προαναγγέλθηκε με τυμπανοκρουσίες εδώ και επτά τουλάχιστον μήνες, προσδιορίστηκε για... το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου