Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Η μίζα της Τρόικας!

Αναδημοσίευση από τον ιστοχώρο http://hekimoglou.blogspot.com (24/9/10) του άρθρου με τίτλο:

Η μίζα της Τρόικας!
Του Αχιλλέα Χεκίμογλου

Μία προμήθεια μαμούθ άνω των 550 εκατ. ευρώ θα έχουν λάβουν οι δανειστές της Ελλάδας, όταν αποπληρωθεί το «πακέτο» των 110 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η χώρα μας με την Τρόικα.

Πέραν των παχυλών και χρυσοφόρων τόκων που αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα οκτώ ψηφία, οι συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των δανειστών της προβλέπουν και ένα «τίμιο» 0,5% που θα καταβάλλει το κράτος ως προμήθεια.

Το ΔΝΤ, το οποίο χρηματοδοτεί εντόκως την Ελλάδα με 30 δισ. ευρώ, θα λάβει με την αποπληρωμή του ποσού προμήθεια της τάξης των 150 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δανείσουν εντόκως 80 δισ. στη χώρα μας, θα μοιραστούν συνολική προμήθεια 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση έκδοσης του πρώτου δανείου του Ελληνικού Δημοσίου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1407/2010) και αφορά το Ευρωπαϊκό σκέλος της πρώτης δόσης (ήτοι τα 14,5 από τα 20 δισ. ), «για την έκδοση του δανείου αυτού το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει εφάπαξ προμήθεια ίση με 0,50% επί της ονομαστικής του αξίας».

Πέραν των κυμαινόμενων τόκων, το δημόσιο θα καταβάλλει προμήθεια που θα κυμανθεί στα 72,5 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή της θα γίνει παράλληλα με την αποπληρωμή του δανείου, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Ιουνίου 2013 και 13 Μαρτίου 2015, όταν και το δημόσιο θα κληθεί να καταβάλλει 1,8 δισ. ευρώ κάθε τρίμηνο στους δανειστές του. Δηλαδή, το οικονομικό επιτελείο θα χρειάζεται για το εν λόγω διάστημα 600 εκατ. ευρώ κάθε μήνα.

Αντίστοιχα, ίδιο είναι και το ποσοστό της προμήθειας που θα λάβει το ΔΝΤ, το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, «χρεώνει» 0,5% σε κάθε δανειακή συναλλαγή του. Το ποσό διαμοιράζεται μεταξύ των κρατών που απαρτίζουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του.


Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι κατά παράδοση το ελληνικό δημόσιο καταβάλλει – πέραν των τόκων- προμήθειες για τον δανεισμό του, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Η προμήθεια των 550 εκατ. ευρώ είναι ίση με τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προς τους φαρμακοποιούς και αρκεί για την μελέτη και κατασκευή μίας γραμμής τραμ σε οποιαδήποτε ελληνική πόλη.
Σημείωση: Ο υπολογισμός προκύπτει από το ποσό που αναλογεί σε κάθε χώρα, βάσει του δανείου που εκχωρεί η κάθε μία στην Ελλαδα
* Η Σλοβακία αρνείται προς στιγμήν να συμμετάσχει στο δανειοδοτικό «πακέτο»
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου