Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Κατάθεση νομοσχεδίου για την εργασιακή ασφάλεια και Ν.3386/05

Δείτε το κείμενο της εισηγητικής έκθεσης του νομοσχεδίου με τίτλο Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις, που κατατέθηκε στις 13/4/2010 εδώ: http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/Fototypies/1413/aitiologikhekuesh.pdf

Στο άρθρο 14 παρατηρείται η δεύτερη απόπειρα της Κυβέρνησης να τροποποιήσει άρθρο του Ν.3386/05. Πέραν των τυχόν υποβληθεισομένων παρατηρήσεων επί του νομοσχεδίου, κατά το στάδιο της διαβούλευσης, επισημαίνουμε την ανάγκη ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ –και όχι αποσπασματικής- τροποποίησης του μεταναστευτικού Νόμου στην Ελλάδα.
Στο νομοσχέδιο για την εργασιακή ασφάλεια που κατατέθηκε στην Βουλή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
- Ορίζεται στο 50% η επιπλέον αμοιβή για την εργασία την 6η ημέρα της εβδομάδας (στην περίπτωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας) από διπλασιασμό της αμοιβής που αρχικά προβλεπόταν.

-Σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση θα τεκμαίρεται ότι καλύπτει και οποιαδήποτε ατομική σύμβαση για ημερήσια, εβδομαδιαία, 15ήμερη ή μηνιαία εργασία εφόσον δεν γνωστοποιείται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας.
- Προβλέπονται πρόστιμα από 3.000 έως 15.000 ευρώ για όποιον απασχολεί παράνομα (σ.σ.δεν «δηλώνει» τον εργαζόμενο ή ο εργαζόμενος δεν διαθέτει νομιμοποιητικά της παραμονής του έγγραφα) αλλοδαπούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου