Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Δωρεάν και προσβάσιμα πλέον τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή

Σύμφωνα με το Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010, τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr .
Στα ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης) δημοσιεύονται όλοι οι νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.
Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση απαιτούσε συνδρομή, κάτι που δυσχέραινε ουσιαστικά την πρόσβαση στην πληροφόρηση των πολιτών για τη νομοθεσία, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας ενέπιπταν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου