Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί περισσότερες χώρες να υιοθετήσουν προγράμματα μετεγκατάστασης προσφύγων

"If we cannot bring protection to refygees,
we must bring refugees to protection"
Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί περισσότερες χώρες να υιοθετήσουν προγράμματα μετεγκατάστασης προσφύγων

Γενεύη - Η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμάει ότι τα προσεχή τρία με πέντε χρόνια, περισσότεροι από 850.000 πρόσφυγες θα χρειαστεί να μετεγκατασταθούν σε τρίτες χώρες, καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα τους αλλά ούτε και να ενταχθούν στις χώρες όπου φιλοξενούνται.

Για πολλούς πρόσφυγες, η μετεγκατάσταση σε μία τρίτη χώρα φαντάζει ως η μοναδική λύση για διαρκή ασφάλεια και ένα νέο, μόνιμο σπίτι. Ενώ ο εθελούσιος επαναπατρισμός παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και ο φόβος δίωξης συχνά τους αποτρέπουν από το να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Πάνω από το 80% των προσφύγων ανά τον κόσμο ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου πολλοί δεν μπορούν να παραμείνουν σε ασφαλές περιβάλλον και δεν έχουν δυνατότητες ένταξης.

Επί του παρόντος, είναι μικρός ο αριθμός των κρατών που συμμετέχουν στα προγράμματα μετεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας, όπου οι χώρες δέχονται πρόσφυγες με ποσόστωση σε ετήσια βάση. Συνεπώς, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μετεγκατάστασης δεν ανταποκρίνεται ούτε στις αυξανόμενες αιτήσεις της Ύπατης Αρμοστείας ούτε στις ανάγκες μετεγκατάστασης. Για το 2010, οι εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας μιλούν για 747.000 πρόσφυγες που χρειάζονται μετεγκατάσταση. Για το 2011, οι ίδιες εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 805.000 άτομα, ένα ιδιαίτερο υψηλό ρεκόρ. Εν τω μεταξύ, οι ετήσιες θέσεις που προσφέρουν τα κράτη παραμένουν στις 80.000 χωρίς καμία αλλαγή.

«Χρειάζεται να ενεργήσουμε. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ αναγκών μετεγκατάστασης και διαθέσιμων θέσεων. Εύχομαι πραγματικά ότι περισσότερες χώρες θα υιοθετήσουν προγράμματα μετεγκατάστασης ή θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για μετεγκατάσταση», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Συνέχισε λέγοντας ότι «κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς περισσότεροι άνθρωποι εκτοπίζονται λόγω νέων κρίσεων, τη στιγμή που παλιότερες συγκρούσεις δεν έχουν ακόμα σταματήσει. Ο εθελούσιος επαναπατρισμός βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών».

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ παγκόσμιων αναγκών μετεγκατάστασης και διαθέσιμων θέσεων εκ μέρους των κρατών θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης των τριμερών συσκέψεων μεταξύ κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών φορέων και της Ύπατης Αρμοστείας που πρόκειται να ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα. Στις φετινές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, θα συμπροεδεύσουν η Σουηδία και η Ύπατη Αρμοστεία. Ο Νταν Ελίασον, Γενικός Διευθυντής του Σουηδικού Συμβουλίου Μετανάστευσης και ο Αντόνιο Γκουτέρες, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών.

«Είμαι πραγματικά απογοητευμένος από τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ανθρωπιστική ευθύνη σχετικά με τη μετεγκατάσταση, και ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση των προσφύγων που υποφέρουν στους καταυλισμούς και τις πόλεις ανά τον κόσμο», είπε ο Νταν Ελίασον.

Δεχόμενη 1.900 πρόσφυγες για μετεγκατάσταση ετησίως, η Σουηδία έρχεται πρώτη μεταξύ 13 Ευρωπαϊκών κρατών (Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Πέρσι, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο εφάρμοσαν ad hoc προγράμματα μετεγκατάστασης.

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, γραφείο Αθήνας

Geneva, Monday 5 July 2010

UNHCR urges more countries to establish refugee resettlement programmes

UNHCR estimates that over the next three to five years more than 805,000 refugees will need resettling in third countries, as there will neither be a possibility for them to return to their homes nor there will there be integration options in countries presently sheltering them.

For many refugees, resettlement in a third country is the only way to find lasting safety and a new and permanent home. While voluntary repatriation remains the preferred solution among most of the world’s refugees, persistent conflict or fear of persecution often prevent people from returning to their countries of origin. More than 80 per cent of the world’s refugees live in developing countries where many cannot remain safely and have no possibility of integration.

Currently, only a small number of nations take part in UNHCR resettlement programmes, accepting refugees in quotas on an annual basis. As a result the number of resettlement places available has neither kept pace with increased submissions by UNHCR nor with resettlement needs. For 2010, UNHCR’s multi-year projections were that 747,000 persons would need resettlement. For 2011, the same projections now pass the 805,000 mark, a record high. Meanwhile, the annual quotas offered by states have remained unchanged at 80,000 slots.

“We need to act. There is a growing gap between resettlement needs and available places. I strongly hope more countries will establish resettlement programmes or increase resettlement opportunities,” said Antònio Guterres, the UN High Commissioner for Refugees. “This is all the more important since new crises continue to displace more people while old conflicts are failing to resolve. Voluntary returns are at their lowest level in two decades.”

The widening gap between global resettlement needs and the quotas offered by states will be at the core of annual tripartite consultations between governments, the non-governmental sector, and UNHCR, starting this week. This year’s consultations, which are taking place in Geneva from July 6th to 8th, are co-chaired by Sweden and UNHCR. Dan Eliasson, Director-General of the Swedish Migration Board, and High Commissioner Guterres will together open the meeting.

“I am truly disappointed with the states in Europe not taking a higher humanitarian responsibility for resettlement, and I am seriously concerned considering the situation for refugees suffering in camps and cities all over the world” said Dan Eliasson.

With an annual resettlement quota of 1,900 places, Sweden tops the list of 13 European countries (Czech Republic, Denmark, Finland, France, Iceland, Ireland, the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, Sweden and the UK). Last year Belgium, Germany, Italy and Luxembourg also implemented ad hoc resettlement programmes.

In September 2009, UNHCR welcomed the European Commission's proposal for the establishment of a Joint EU Resettlement Programme. UNHCR encourages greater European engagement in refugee resettlement. At present, 90% of the refugees resettled every year are accepted by the United States, Canada and Australia. All European countries together provide roughly six per cent of the world's resettlement opportunities.

In 2009, UNHCR presented over 128,000 refugees for resettlement. Some 84,000 refugees were resettled with UNHCR’s assistance. According to government statistics, 19 countries reported the admission of 112,400 resettled refugees during 2009 with or without UNHCR assistance. The United States accepted the highest number (80,000).

END

For further information on these topics, please see UNHCR website or contact:

• Sybella Wilkes, in Geneva Switzerland
wilkes@unhcr.org +41 79 557 9138

• Adrian Edwards, in Geneva Switzerland
edwards@unhcr.org +41 79 557 9120

• Ketty Kehayioylou, UNHCR Greece Public Information Officer
kehayioy@unhcr.org

Website: www.unhcr.org (English)
www.unhcr.gr (Greek)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου