Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Απαγόρευσε την επιστροφή Σομαλών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα με προσωρινή διαταγή του το ΕΔΔΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την παρακάτω εξέλιξη που αφορά στις επιστροφές
Σομαλών στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ.

Στις 3 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΕΔΑΔ) εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει στην
Ολλανδία να επιστρέψει (σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ) Σομαλούς
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Στην απόφασή του το Δικαστήριο συνυπολόγισε
τα εξής:

(i) Την πεποίθηση του αιτούντα ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα επιστροφής
του (απευθείας ή μέσω άλλης διαδρομής) στη Σομαλία χωρίς την απαραίτητη μέριμνα
από την πλευρά των ελληνικών αρχών ότι σε περίπτωση επιστροφής του θα ήταν
εκτεθειμένος σε μεταχείριση που απαγορεύεται από το Άρθρο 3 της
Σύμβασης.

(ii) Τον ενδεχόμενο κίνδυνο να απελαθεί από την Ελλάδα χωρίς να του δοθεί
η ευκαιρία να ζητήσει παρέμβαση από το Δικαστήριο.

(iii) Τις παρούσες συνθήκες ασφαλείας στην νότια και κεντρική Σομαλία.

(iv) Το γεγονός ότι το ΕΔΑΔ εξετάζει αυτή τη στιγμή και άλλες υποθέσεις
σχετικά με την συμβατότητα των επιστροφών στην Ελλάδα (ατόμων που ισχυρίζονται
ότι προέρχονται από την νότια και κεντρική Σομαλία) με το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Πηγή:

Τομέας Προστασίας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου