Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΝΑ

Απόφαση - σταθμός για τη φυσική γέννα η απόφαση TERNOVSZKY v. HUNGARY (14-12-2010), αφού προχωρά πέρα από το δικαίωμα να γίνει ή να μη γίνει κάποιος γονιός και στην ουσία διατυπώνει το δικαίωμα της επιλογής από τη γυναίκα των συνθηκών της γέννας της, ως έκφανση του "σκληρού πυρήνα" του δικαιώματος στην προσωπικότητα (αυτοπροσδιορισμός).
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η πρόσδωση της ιδιότητας του "θύματος" στη γυναίκα, με μόνη την ιδιότητά της ως εγκύου και την ύπαρξη ασάφειας στο νομοθετικό πλαίσιο περί τη γέννα στο σπίτι, το οποίο, ενώ την επιτρέπει, ακριβώς λόγω αυτής του της ασάφειας αποθαρρύνει τους γυναικολόγους να προχωρήσουν σε γέννα στο σπίτι και με τον τρόπο αυτόν υπονομεύει το δικαίωμα της γυναίκας να προβεί ελεύθερα / ανεμπόδιστα στη συγκεκριμένη επιλογή (αφού δεν μπορεί να επωφεληθεί από τη μέγιστη δυνατή ιατρική υποστήριξη αν επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι της).
Για το λόγο αυτό το Δικαστήριο του Στρασβούργου προχώρησε σε διάγνωση παραβίασης του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ σε βάρος της προσφεύγουσας, αφού κατά την κρίση του με τον τρόπο αυτόν η Ουγγαρία παραβίασε την υποχρέωσή της να σέβεται με ΘΕΤΙΚΟ τρόπο (δηλαδή όχι απλώς μη παρεμβαίνοντας) το δικαίωμα της εγγύου στην ιδιωτική ζωή.
Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα και η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το έχει επισημάνει πολλάκις, αναρτώντας και μεταξύ των συνδέσμων της ιστοσελίδας της την ιστοσελίδα της "Ευτοκίας", σωματείου που προωθεί το δικαίωμα επιλογής των συνθηκών της γέννας εδώ και χρόνια.
Η γέννα στο σπίτι μπορεί να γίνει μόνο με μαίες, ενώ ο μαιευτήρας - γυναικολόγος μπορεί να την εκτελέσει μόνο σε χώρο που διαθέτει τον ανάλογο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Η έγγυος και επίτοκος ΕΙΝΑΙ ευάλωτη ομάδα, καθώς η σχέση της με "τον ειδικό" στη γέννα μπορεί να πάρει, κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, διαστάσεις κυριάρχου - εξουσιαζόμενου.
Ενδιαφέρουσα και η σχετική ευαισθητοποίηση που διαπνέει την απόφαση, αφού λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η γέννα σε μαιευτήριο είναι στατιστικά ασφαλέστερη από τη γέννα στο σπίτι (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Η αντίθετη αντίληψη που προωθείται ως "γεγονός", μπορεί μόνο να αποδυναμώσει τη συγκεκριμένη επιλογή και να τρομοκρατήσει τον ευάλωτο πληθυσμό των επιτόκων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πιστέψουν πως η επιλογή της φυσικής γέννας είναι παρακινδυνευμένη.
Ασ σημειωθεί εδώ ότι, παρά τις εμφατικές προειδοποιήσεις του ΠΟΥ ότι μόνο για πολύ σοβαρό λόγο μπορεί να διαταράσσεται η φυσική πορεία της γέννας (η οποία ως πολύπλοκος βιοχημικός μηχανισμός δεν έχει ακόμα αποκωδικοποιηθεί πλήρως ιατρικά), έχουμε φθάσει στο σημείο, λόγω της "εμπορευματοποίησης" του τοκετού, να πείθεται το 80% των γυναικών ότι δεν μπορεί να γεννήσει χωρίς καισαρική (!) ενώ το υπόλοιπο 20%, στη συντριπτική του πλειοψηφία, χρησιμοποιεί "αναισθητικό" (το οποίο μεταξύ πολλών παρενεργειών που έχει, "ντοπάρει" και το έμβρυο περνώντας τον πλακούντα).
Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υποστηρίζει σθεναρά το δικαίωμα της ενημερωμένης επιλογής και προτίθεται να συμβάλλει ενεργά στη σχετική προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αλλαγής του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με το φυσικό τοκετό!

Tο κείμενο της απόφασης TERNOVSZKY v. HUNGARY θα βρείτε εδώ: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=878621&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου