Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟΥ ΒΑΛΛΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ»

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – «Πλειάδες» χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, στην οποία έγινε δεκτή ως παρεμβαίνουσα και η Ελληνική ΜΚΟ Ε.Π.Σ.Ε., θεωρώντας την ορόσημο για το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη.
Με την πιλοτική αυτή υπόθεση, καταδικάστηκαν τόσο η Ελλάδα όσο και το Βέλγιο για παραβίαση των άρθρων 3 (απαγόρευση εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης) και 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 3 λόγω των συνθηκών διαβίωσης του αιτούντος (Αφγανού) στην Ελλάδα αλλά και για δεύτερη παραβίαση του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της ΕΣΔΑ, λόγω των ελλείψεων στη διαδικασία ασύλου, του κινδύνου της απέλασής του προσφεύγοντος στο Αφγανιστάν χωρίς σοβαρή και ουσιαστική εξέταση της αίτησης ασύλου του και χωρίς ο ίδιος να έχει πρόσβαση σε μιαν αποτελεσματική προσφυγή.
Παράλληλα, το Βέλγιο επίσης καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ «επειδή, στέλνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα, οι Βελγικές Αρχές εξέθεσαν τον αιτούντα σε κινδύνους που συνδέονταν με τις αδυναμίες των διαδικασιών ασύλου στο κράτος αυτό» (σ.σ. την Ελλάδα), αλλά και για δεύτερη παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ «επειδή, στέλνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα, οι Βελγικές Αρχές εξέθεσαν τον αιτούντα σε κράτηση και συνθήκες διαβίωσης στο Κράτος αυτό (σ.σ. την Ελλάδα) που παραβιάζουν το άρθρο αυτό». Παράλληλα, καταδικάστηκε και το Βέλγιο για παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με τις διαγνωσθείσες παραβιάσεις του άρθρου 3.


Δεδομένης της εξέλιξης αυτής, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε την αναστολή των επιστροφών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα από όλα τα υπόλοιπα κράτη που συνυπογράφουν τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ, που ευθύνεται για τον εγκλωβισμό στην Ελλάδα του 90% της προσφυγιάς της Ευρώπης.
Το σκεπτικό της απόφασης των 117 σελίδων (διαθέσιμη εδώ: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880339&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) ισχυροποιεί από πλευράς νομικής βάσης τον ακτιβισμό του νομικού τμήματος της οργάνωσής μας, η οποία, ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΣΑ ΔΙΕΓΝΩΣΕ ΤΟ ΕΔΔΑ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., τους τελευταίους δυο μήνες επισκέπτεται με οικογένειες αιτούντων άσυλο (που διαβιούν σε συνθήκες που καταδικάστηκαν με την προμνησθείσα απόφαση του ΕΔΔΑ) Ευρωπαϊκές πρεσβείες και ζητά τη μεταφορά των ευάλωτων προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα κράτη των πρεσβειών.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με την αναστολή της επιστροφής μερικών (έστω χιλιάδων) ανθρώπων στην Ελλάδα, αλλά με την διοχέτευση κάθε νέου αιτούντος άσυλο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έως ότου αναμορφωθεί η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα και δημιουργηθούν επαρκείς δομές υποδοχής.
Η παραδοχή - σταθμός του ΕΔΔΑ (καταδικάζει για πρώτη φορά την Ελλάδα για τις συνθήκες υποδοχής / διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, ενώ έχει καταδικάσει στο παρελθόν για τις συνθήκες κράτησης) οδηγεί ευθέως στην παραδοχή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο (που έχουν καταφέρει να ζητήσουν άσυλο, αλλά και όσοι δεν τα κατάφεραν ακόμα ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία) διαβιώνουν σε συνθήκες που απαγορεύονται από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Αυτό θα έπρεπε να σημαίνει ότι, εφόσον αυτή η (μαζική) παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβαίνει σε Ευρωπαϊκό έδαφος, οι άνθρωποι αυτοί, όντας ήδη σε Ευρωπαϊκό έδαφος, δικαιούνται να αναζητήσουν καταφύγιο σε κάποιαν άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, όπου δεν κινδυνεύουν. Σε μιαν ειλικρινή προσέγγιση του προβλήματος, που έχει λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης, εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., τα τελευταία θα όφειλαν να κινήσουν κατ’ ευθείαν διαδικασίες ανατροπής του καθορισμού αρμοδιότητας που προβλέπει ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, τουλάχιστον έως ότου αποδεδειγμένα διασφαλιστεί η μη παραβίαση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.
Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει συντάξει πρόταση για την ενεργοποίηση της λεγόμενης «νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών» σε επίπεδο Ε.Ε., που προβλέπει μεν η Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα στην πράξη. Η σχετική πρόταση, που προτείνει αλλαγή στον καθορισμό της αρμοδιότητας κράτους/μέλους για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς συλλογή υπογραφών στις 28/1/2011.
Περισσότερα για την κατάσταση των προσφύγων, τον ακτιβισμό στις πρεσβείες της ΕΕ και το γενικό περιεχόμενο της πρότασης για νομοθετική πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών, θα βρείτε στην ομιλία της προέδρου της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικηγόρου Αθηνών κ. Ηλέκτρας – Λήδας Κούτρα, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.youtube.com/watch?v=lfsKfK4jHEs (υποτιτλισμένη και στα αγγλικά)
Η ομιλία αυτή αποτελεί μιαν ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να γίνουν μέρος της –προταθείσας από τους ίδιους!- λύσης, συνδιαμορφώνοντας τον κόσμο που ζουν και επιχειρώντας, σε περίπτωση αδράνειας των κυβερνήσεων, να αλλάξουν οι ίδιοι τα συστημικά κακώς κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου