Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για συνθήκες κράτησης

Έκθεση για τις συνθήκες κράτησης σε αστυνομικά τμήματα και χώρους κράτησης κοινοποίησε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην έκθεση καταγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις αστυνομικής βίας και άσχημων συνθηκών κράτησης ημεδαπών και αλλοδαπών, για τις οποίες έχει καταδικασθεί η χώρα την τελευταία 10ετία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι υποθέσεις ξεπερνούν τις δέκα, ενώ άλλες τέσσερεις υποθέσεις πρόκειται να εκδικασθούν στο εγγύς μέλλον για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης σε χώρους κράτησης αλλοδαπών. Όπως διαπιστώνεται από την έκθεση (όπου παρατίθενται τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων των τελευταίων τριών χρόνων, εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της οργάνωσης Human Rights Watch και του Συνηγόρου του Πολίτη) ελάχιστα ή κανένα βήμα δεν έχουν γίνει σε μια σειρά θέματα, παρόλο που σημαντικές βελτιώσεις είναι εφικτές με απλά μέτρα. Γι αυτό και η Επιτροπή προχωρά σε συστάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης σε αστυνομικά τμήματα και άλλους χώρους κράτησης αλλοδαπών και ημεδαπών, αλλά και για την πρόληψη/αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας. Καταρχήν σημειώνεται η αδήριτη ανάγκη βελτίωσης των υποδομών στα αστυνομικά κρατητήρια και σε χώρους κράτησης αλλοδαπών, αφού -όπως σημειώνεται- οι συνθήκες κράτησης παραμένουν ζοφερές και ο υπερπληθυσμός παραμένει ο κανόνας, επιδεινώνοντας την ήδη κακή υποδομή και τις συνθήκες υγιεινής. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν διαπιστωθεί μικρή ή καθόλου πρόσβαση σε φυσικό φως, ανεπαρκής εξαερισμός, ελλιπής καθαριότητα ειδικά στους χώρους υγιεινής, έλλειψη ειδών υγιεινής, έλλειψη κρεβατιών και κουβερτών, έλλειψη προαύλιου χώρου ή ελλιπής χρήση αυτού. Η χώρα θα πρέπει -σημειώνεται- να λάβει άμεσα μέτρα για το ζήτημα της μακρόχρονης παραμονής κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών. Οι υπόδικοι κρατούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κρατητήρια, επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Αντιστοίχως και αλλοδαποί κρατούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι παραμονής. Ειδικά για τους χώρους κράτησης αλλοδαπών -κυρίως σε συνοριακά φυλάκια- σημειώνεται (έκθεση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) ότι βρίσκονται σε κατάσταση που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν επιδέχονται βελτίωσης. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος υπερπληθυσμού στις φυλακές δεν πρέπει να περιορίζεται στην κατασκευή νέων φυλακών. Γι αυτό προτείνει συμμόρφωση της χώρας με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, υιοθέτηση και εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των αλλοδαπών, συστήνεται η μείωση του χρόνου κράτησης από 18 μήνες (που ισχύει σήμερα) σε τρεις (που ίσχυε μέχρι το 2009). Επανέρχεται το θέμα της θεσμοθέτησης δίκαιης και ταχείας διαδικασίας ασύλου και της δημιουργίας αυτόνομης Υπηρεσίας Ασύλου με το κατάλληλο -αριθμητικά και ποιοτικά- προσωπικό. Τονίζεται η ανάγκη άμεσης δημιουργίας Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (για όσους υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες που χρήζουν προστασίας) και Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών (για όσους πρόκειται να απελαθούν). Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της αστυνομικής βίας που μένει ατιμώρητη (πιστοποιείται από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, που παρατίθενται) συστήνονται τρία μέτρα: Καταρχήν, σωστή εκπαίδευση των οργάνων της τάξης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ανακριτικές μεθόδους, αφού χωρίς τη γνώση των τελευταίων καταφεύγουν εύκολα σε κακομεταχείριση κρατουμένων. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει από τη φυσική και πολιτική ηγεσία του υπ. Προστασίας του Πολίτη ένα σαφές μήνυμα για μηδενική ανοχή τέτοιων περιστατικών, κάτι που μεταφράζεται σε ενδελεχή διερεύνηση των καταγγελιών και επιβολή κυρώσεων. Τρίτον, υπάρχει ανάγκη επιπρόσθετων αλλαγών στο Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού προς την κατεύθυνση που έχει επιδείξει ο Συνήγορος του Πολίτη.
© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jsfOfZDSfhGrj8Mv97zCV3cVxPGw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου