Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H.A.HU.R. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν/Σ “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ .......”

Το προτεινόμενο ν/σ τροποποιεί, στο άρθρο 30 παρ.2, το Ν.3386/2005, ορίζοντας τη μείωση του παραβόλου για τους αιτούντες την άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος, από τα 900 στα 600 Ευρώ.
Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τίθεται υπέρ της τροποποίησης του άρθ.92 παρ.2 του Ν.3386/05. Επισημαίνει, όμως, ότι, εφόσον μάλιστα ανοίγει εν προκειμένω «κεφάλαιο» τροποποίησης του μεταναστευτικού Νόμου (Ν.3386/05), ορθό θα ήταν ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (παράβολο στην αίτηση του επί μακρόν διαμένοντος) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ, η οποία σέβεται την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΕΕ L 16/44/23.1.2004), η οποία κατόπιν έλαβε τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος (το π.δ. 150/2006) που ενσωμάτωσε (εκπρόθεσμα) την Οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες και ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3386/05, ΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΕΕ L 16/44/23.1.2004), ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΗΘΕΝ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ. Εφιστούμε δε την προσοχή και στο π.δ. 150/2006, το οποίο πουθενά δεν αναφέρει την καταβολή παραβόλου μεταξύ των δικαιολογητικών (εξαντλητικού καταλόγου, έως και αριθμού φωτογραφιών που θα πρέπει να προσκομίζονται) κατάθεσης αίτησης, ενώ (στο Άρθρο 1) διευκρινίζει ότι αποκλειστικός σκοπός του νομοθετήματος (Π.Δ. 150/2006) είναι «η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΕΕ L 16/44/23.1.2004),
Σύμφωνα με το με αριθ.173/2006 Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότησης - Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με εισηγητή τον Πάρεδρο Χ.Λιάγκουρα, σελ.3, παρατήρηση 12, προβλέπεται ότι: «Στο εδάφιο η΄ της παρ.1 του άρθ.1 του Σχεδίου (σ.σ. του π.δ.) μεταξύ των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρατήρηση με αριθ.10, καθορίζεται και παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην παρ.2 του άρθ.92 του Ν.3386/05 και ανέρχεται σε 900 Ευρώ. Η διάταξη αυτή πρέπει να διαγραφεί ως μη νόμιμη δεδομένου ότι η Οδηγία δεν προβλέπει την καταβολή παραβόλου, η δε επιβολή της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου, μεγάλου μάλιστα ύψοιυς, όπως το προβλεπόμενο στην παραπάνω διάταξη, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα που κατοχυρώνεται με την Οδηγία, έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό της. Περαιτέρω, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που τάχθηκε με την Οδηγία για την ενσωμάτωσή της στο εθνικό Δίκαιο (23-1-2006), η διάταξη της παρ.2 του άρθ.92 του Ν.3386/05, με την οποία προβλέπεται καταβολή παραβόλου 900 Ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία.»

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τονίζει ότι είναι υπέρ του συνόλου του ν/σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ και διατυπώνει επιφύλαξη κατ’ άρθρο, επισημαίνει, όμως, ως αρνητικές τις αλλεπάλληλες υπαναχωρήσεις της Κυβέρνησης από τα αρχικώς σκοπούμενα και ανακοινωθέντα.
Τέλος, θυμίζουμε ότι ο Ν.3386/05 είναι γεμάτος αντισυνταγματικές διατάξεις, ενώ, στο σύνολό του, ψηφίσθηκε κατά παράβαση του άρθ.72 του Συντάγματος, εν τω μέσω θέρους. Η πληγή που αποτελεί για την Ελληνική κοινωνία είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται ν’ απασχολήσει σοβαρά την παρούσα κυβέρνηση. Το να επιχειρείται η αποσπασματική τροποποίησή του, με τρόπο που –παρά τη «θετική» του πρόθεση- εξακολουθεί να παραγνωρίζει και παραβιάζει την ευρωπαϊκή – κοινοτική νομιμότητα, δεν δείχνει να αποτελεί ευοίωνο ξεκίνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου