Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΝΕΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΣ

Με αφορμή την απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να λάβει πειθαρχικά μέτρα κατά ομάδας ανδρών των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, απ’ το Γραφείο Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ εξεδόθη η ακόλουθη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, η ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ οποίας -ea ipsa- ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ:

«Αυτοί οι οποίοι διακινδυνεύουν καθημερινά την σωματική τους ακεραιότητα για την τιμή της Πατρίδας, διώκονται γιατί χρησιμοποίησαν συνθήματα που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τη σημαία του Έθνους.

Αντιθέτως, εκείνοι που παρήλασαν με συνθήματα ξένα προς την ημέρα, είναι οι τιμητές.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει χάσει το μέτρο.

Τον καλούμε, για όσο διάστημα παραμένει στο Υπουργείο, να επιδείξει την δέουσα αυτοσυγκράτηση.»

Θυμίζουμε την -με σκληρή γλώσσα- έκθεση της ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) για τις φυλετικές διακρίσεις στην Ελλάδα. Διαβάστε την έκθεση στο σύνολό της εδώ:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf

Επειδή η έκθεση είναι ογκώδης, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία (πορίσματα - συστάσεις προς την Ελληνική Πολιτεία):


"Είναι ανάγκη οι ελληνικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις για την υποκίνηση φυλετικού μίσους από δημόσια και πολιτικά πρόσωπα και να καταπολεμήσουν σθεναρά εγκλήματα με ρατσιστικά κίνητρα"
"η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να δράσουν σθεναρά ώστε να διασφαλίσουν την τιμωρία όσων παραβαίνουν το Νόμο 927/1979 για να καταπολεμήσουν κατάλληλα αυτό το φαινόμενο."
"14.Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις ελληνικές αρχές να εξετάσουν
λεπτομερώς την εφαρμογή των διατάξεων ποινικού δικαίου κατά του ρατσισμού,
ώστε να καθορίσουν τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζονται σπάνια. Η
ECRI συνέστησε επίσης να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η
πλήρης εφαρμογή τους.
15. Η ECRI σημειώνει με ικανοποίηση ότι σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Νόμου
3719/2008, που τροποποίησε το Άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα, η διάπραξη
ενός αδικήματος στη βάση, μεταξύ άλλων, εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού
μίσους θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο, όπως προτείνεται στην υπ’ αριθμό 7
σύσταση γενικής πολιτικής της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση του
ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων.5"
"η ECRI εκφράζει τη λύπη της, καθώς οι αρχές ομολογούν ότι ο Νόμος 927/19798 εξακολουθεί να εφαρμόζεται σπάνια παρόλο που πληροφορίες υποδεικνύουν περιπτώσεις υποκίνησης φυλετικού μίσους στην Ελλάδα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ενημερώσει επιπλέον την ECRI ότι οι παραπάνω περιπτώσεις τέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου με δική τους πρωτοβουλία. Επομένως, είναι ακόμη απαραίτητες περισσότερες ενέργειες από την πλευρά του Εισαγγελέα για το σκοπό αυτό, καθώς φαίνεται ότι σπάνια υποβάλλει αυτεπαγγέλτως υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την ECRI ότι, για το σκοπό αυτό, ορίστηκε πρόσφατα ειδικός Εισαγγελέας ως άτομο επικοινωνίας αναφορικά με τέτοιου είδους εγκλήματα και με εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όλες οι διώξεις βάσει του Νόμου 927/1979 παρακολουθούνται και σχετικά στατιστικά στοιχεία αποστέλλονται στο Εθνικό Εστιακό Κέντρο για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία."

"84. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να καταπολεμήσουν τα ρατσιστικά
εγκλήματα πιο ενεργά και να εμπνευστούν από τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11
Σύστασης Γενικής Πολιτικής για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των
φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόμευση για το σκοπό αυτό, περιλαμβανομένων
και εκείνων που αναφέρονται στο θέμα των συλλήψεων και των διώξεων.
85. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να πραγματοποιήσουν μια μακροπρόθεσμη εκστρατεία κατά των ρατσιστικών εγκλημάτων με στόχο το κοινό γενικά και ιδιαίτερα τις μειονότητες, για να ενθαρρύνουν τις τελευταίες ώστε να αναφέρουν τα εγκλήματα."

"91. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος, που έλαβε περίπου 3% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του 2007, κάνει συχνά δημόσια αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις, κατηγορώντας ακόμη τους μετανάστες για αύξηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά και της βίας. Έως τώρα, δεν έχει διωχθεί για καμία από αυτές τις δηλώσεις σύμφωνα με το Νόμο 927/1979."

93. Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα ιδιαίτερα, η ECRI επιθυμεί να τονίσει τις
αρχές που αναφέρονται στη Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων για
μια Μη Ρατσιστική Κοινωνία και στη διακήρυξη για τη χρήση ρατσιστικών,
αντισημιτικών και ξενοφοβικών στοιχείων στον πολιτικό λόγο. Στη διακήρυξη
αυτή, η ECRI αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα της χρήσης
ρατσιστικού, αντισημιτικού και ξενοφοβικού πολιτικού λόγου: 1) υιοθετούνται
άσχημα μέτρα που επιδρούν δυσανάλογα σε συγκεκριμένες ομάδες ή
επηρεάζουν την αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, 2)
η μακροπρόθεσμη συνοχή της κοινωνίας καταστρέφεται, και 4) ενθαρρύνεται η
ρατσιστική βία. Τα σημεία αυτά καθώς και όλες οι άλλες αρχές που
παρουσιάζονται στη Χάρτα και στη διακήρυξη μπορούν να χρησιμεύσουν σαν
αναφορές για μια υπεύθυνη συμπεριφορά στον πολιτικό λόγο εκ μέρους των
πολιτικών κομμάτων και των αρχών.
94. Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο Νόμος 927/1979
εφαρμόζεται όσον αφορά όλα τα δημόσια πρόσωπα που χρησιμοποιούν
ρατσιστικό λόγο.
95. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν υπόψη την παραπάνω
διακήρυξή της για τη χρήση ρατσιστικών, αντισημιτικών και ξενοφοβιών
στοιχείων στον πολιτικό λόγο.
96. Η ECRI συνιστά και πάλι στις ελληνικές αρχές να λάβουν μέτρα ανάπτυξης της
ενημέρωσης κατά του ρατσισμού, όπως εθνικές εκστρατείες ενημέρωσης. Η
ECRI συνιστά επίσης να παρασχεθεί εκπαίδευση για το ρατσισμό και τις
φυλετικές διακρίσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, αιρετούς αντιπροσώπους και
πολιτικούς"

Φαίνεται πως ο κ. Καρατζαφέρης δεν πτοήθηκε από τη με δυσμενή σχόλια συμπερίληψή του ιδίου και του κόμματός του στην 4η ευρωπαϊκή έκθεση [(ECRI) παρ.91] και δεν διστάζει να συμβάλει εκ νέου στη δυσφήμιση της χώρας, δημόσια μετονομάζοντας -αν είναι ποτέ δυνατό- εγκληματικές ενέργειες σε "σημαίες του Έθνους".

Τα πολιτικά κόμματα, οι αρχηγοί και οι εκπρόσωποί τους οφείλουν να επιδεικνύουν μιαν υπεύθυνη συμπεριφορά στον εκ μέρους τους πολιτικό λόγο.

Μέχρι σήμερα ο Εισαγγελέας δείχνει να παραλείπει να θυμηθεί ότι η χώρα οφείλει ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ να εφαρμόζει το Νόμο που συγκαταλέγει πράξεις όπως την παραπάνω ανακοίνωση στα ποινικά αδικήματα, ενώ τα Ελληνικά Δικαστήρια κατά κανόνα απαλλάσσουν τους δράστες ρατσιστικών εγκλημάτων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου