Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Α.Σ. ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ, ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το παρακάτω έγγραφο Αίτημά μας αγνοήθηκε επιδεικτικά. Οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, αφού ήδη "επικυρώθηκε" η γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. με Υπουργική Απόφαση και ξεκίνησαν οι εργασίες της κατάχωσης ενός από τα σπουδαιότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς -και μιας οιονεί ανάσας στα οικονομικά της Ελλάδας, αφού η ενοποίηση και ανάδειξη της Αρχαίας Ελληνικής Αγοράς θα προσέλκυε εκατομμύρια επισκέπτες απ' όλον τον κόσμο...

Αθήνα, 24/03/2011
Αρ. Πρωτ/λου: 163

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ.Α.Σ.
ΑΙΤΗΣΗ

Της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» - «Πλειάδες» (Α.Μ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: 419), εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Μουσών αριθ. 1Α, Τ.Κ. 115 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρό της, Δικηγόρο Αθηνών, κ. Ηλέκτρα – Λήδα Κούτρα (ΑΜ: 30484 ΔΣΑ).-
Αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου,
Στην παράσταση εκ μέρους των «Πλειάδων» των Δικηγόρων Ηλέκτρας – Λήδας Κούτρα και Βασίλη Σωτηρόπουλου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σας της 22ας/3/2011, επισημάναμε την αδυναμία μας να λάβουμε γνώση του σχετικού με την υπόθεση φακέλου, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ασκήσουμε σε όλη τους την πληρότητα τα σχετικά δικαιώματά μας. Για τον λόγο αυτόν, ζητήσαμε να αναβληθεί η σχετική με το θέμα της «Ανακαίνισης, υποδομής – επιδομής γραμμών κλπ. της ΗΣΑΠ Α.Ε.» κρίση – διαμόρφωση γνώμης Σας, έως ότου καταστεί δυνατό να ενημερωθεί με διαφάνεια, σαφήνεια και πληρότητα η κοινωνία των πολιτών, σημαντικό μέρος της οποίας αντιδρά στην προοπτική κατάχωσης των αποκαλυφθέντων αρχαίων μνημείων, επικαλούμενη ότι με τον τρόπο αυτόν θίγονται θεμελιώδη συνταγματικά τους δικαιώματα.
Άλλωστε, πιθανότατα θα σας βρούμε σύμφωνους στο ότι η πρόσφατα θεσπισμένη «ταχύτητα» (Μνημόνιο Συναντίληψης) σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων, δεν συνάδει με την απρόβλεπτη φύση της αρχαιολογικής ανασκαφής, ούτε με το πνεύμα του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων, ούτε με την αίγλη με την οποίαν περιβάλλει τα αρχαιολογικά πολιτισμικά αγαθά το Σύνταγμά μας.
Επειδή, η πλήρης ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή του βάσει καταστατικού σχετικά ενεργοποιούμενου φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών θα πρέπει να διευκολυνθεί όχι μόνο τυπικά, αλλά και ουσιαστικά, από τη Διοίκηση –και κατά λογική αναγκαιότητα το σχετικό αίτημα θα πρέπει να ικανοποιηθεί προτού ο διοικούμενος βρεθεί αντιμέτωπος με μιαν υπουργική απόφαση.
Επειδή, η γνώμη σας οδηγεί ευθέως σε σχετική υπουργική απόφαση.
Επειδή, δεν υπήρξε ο απαιτούμενος χρόνος περίσκεψης, ούτε καν για να εκπονηθούν οι ειδικές για κάθε μνημείο γεωτεχνικές μελέτες κατάχωσης.
Επειδή, η κοινωνία των πολιτών δεν είναι σε θέση να διαγνώσει εάν έχει γίνει σεβαστός ο πυρήνας θεμελιωδών δικαιωμάτων, χωρίς άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε κάθε σχετικό με την υπόθεση έγγραφο, χωρίς, δηλαδή, να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα – δικαίωμα στην κοινωνία της πληροφορίας σε χρόνο ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ της έκδοσης υπουργικής απόφασης.
Επειδή, είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι με τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία θα βασιστεί εξ’ ολοκλήρου στη γνώμη Σας, θα «νομιμοποιηθούν» εκ των υστέρων παράνομες πράξεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών, με τρόπο που διακινδυνεύει περαιτέρω παραβίαση της θεμελιώδους Συνταγματικής επιταγής για διάκριση των εξουσιών (εν προκειμένω εκτελεστική – νομοθετική), στην οποία στηρίζεται το πολίτευμά μας.
Επειδή, με την «ευχή» ή, έστω, τη «συζήτηση» ότι η ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα προβεί στην υπογειοποίηση του συγκεκριμένου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής δεν υπάρχει καμία δέσμευση, ούτε περί του έργου, ούτε περί ανώτατης χρονικής διάρκειας της κατάχωσης, παρά μόνο η θετική διάσταση της εκτόνωσης της έντασης κάποιων ευαίσθητων στο θέμα κοινωνικών ομάδων, μέσα από την πλανημένη αίσθηση (βασισμένη σε δημοσιεύματα εφημερίδων επί της προχθεσινής απόφασής σας) ότι σε μερικά χρόνια θα δούμε (και οι σύγχρονοι) την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αθηναϊκής Αγοράς, τα μνημεία θα είναι επισκέψιμα και απαλλαγμένα από συνεχείς κραδασμούς τραίνων, το τοπίο δεν θα «πληγώνεται» από τη γραμμή του ΗΣΑΠ, και η Ελλάδα θα γεμίσει επισκέπτες των νέων μνημείων.
Επειδή, δεν υπάρχει σε γνώση μας άλλη περίπτωση συμπεριφοράς της κατάχωσης σημαντικού αρχαίου μνημείου, με δεδομένο να υφίσταται διαρκείς κραδασμούς από συνεχείς διελεύσεις τραίνων.
Επειδή, το συγκεκριμένο σημείο έχει πολιτιστική σημασία για ολόκληρη την ανθρωπότητα, η δε κατάστηση του χώρου της Αθηναϊκής Αγοράς ενιαία επισκέψιμου εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει σθεναρά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας μας.
Επειδή, εκτιμούμε ότι εφόσον αναζητηθούν οι πόροι για την ενοποίηση της Αρχαίας Αθηναϊκής Αγοράς και την ανάδειξη των περιεχομένων σε αυτήν μνημείων, είναι ιδιαίτερα πιθανό να υποστηριχθεί οικονομικά το εγχείρημα και από Ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους.
Επειδή η δράση Σας, ως δημοσίου Συλλογικού Οργάνου, όπως επισημάνθηκε από εμάς και κατά τη συνεδρίασή Σας, οφείλει να διέπεται από δημοσιότητα και να διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά όλα τα Συνταγματικώς προστατευόμενα δικαιώματα που μπορούν ή ενδέχεται να θίγονται, ιδίως όταν η Κοινωνία των Πολιτών τα επικαλείται δημοσίως.
Επειδή, φαίνεσθε να γνωμοδοτήσατε υπέρ της «κατάχωσης» των αποκαλυφθέντων ευρημάτων, η οποία, ενώ υποτίθεται ότι διασφαλίζει το συνταγματικό δικαίωμα για "προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος" (άρθρο 24), αποκλείει το δικαίωμα για πρόσβαση στο πολιτιστικό περιβάλλον (Δηλαδή για πρόσβαση σε κοινόχρηστο "πράγμα", κατά την έννοια του εμπραγμάτου δικαίου).
Επειδή, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος ανάμεσα στην αποκάλυψη των μνημείων και στη λήψη της απόφασης – έκδοσης ομόφωνης γνώμης σας, και παρόλο που δεν διαθέτουμε περί του αντιθέτου στοιχεία (λόγω μη ικανοποίησης έως σήμερα της αίτησής μας για πρόσβαση στα σχετικά δημόσια έγγραφα), θεωρούμε πάντως απολύτως βέβαιο ότι δεν υπήρξε επαρκής χρόνος για να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες κόστους οφέλους και εναλλακτικών προτάσεων – λύσεων που να δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το δημόσιο συμφέρον εν προκειμένω και να οδηγούν σε μιαν απόφαση που θα σέβεται των πυρήνα όλων των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε ένταση μεταξύ τους στην υπόθεση αυτήν ή που –τυπικά, έστω- δεν θα πάσχει από την διακηρυχθείσα και στο άρθρο 25 του Συντάγματός μας Αρχή της Αναλογικότητας.
Επειδή, ήδη από τις 21/3 κατατέθηκε ενώπιόν Σας Αίτημα «να μας χορηγήσετε με δική μας δαπάνη, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αντίγραφα του σχετικού φακέλου, που αναγκαία περιέχει αναλυτικό κατάλογο των αρχαίων μνημείων που θα αφορά η αυριανή σας απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των «νέων σημαντικότατων ευρημάτων» της οδού Παναθηναίων» και «Σε περίπτωση που υπάρχει σε γνώση σας ή στα αρχεία σας μελέτη για εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της σύγκρουσης των έννομων αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς και των συγκοινωνιών στη συγκεκριμένη περιοχή, παρακαλούμε να ενημερωθούμε σχετικά».
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
και για όσους τυχόν προσθέσουμε με συμπληρωματικό μας υπόμνημα,
με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας,
όπως ενδεικτικά το περί προσφυγής στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να ικανοποιηθεί, για λόγους ηθικής τάξεως, αμέσως το Αίτημά μας για λήψη αντιγράφων του σχετικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου των πρακτικών (άλλως της ηχογράφησης) της από 22/3/11 συνεδρίασής Σας, της ψηφιακής καταγραφής των ευρημάτων και του «Ημερολογίου του Έργου» που συνετάχθη από την παρισταμένη στις εργασίες του ΗΣΑΠ αρχαιολόγο, παρά τη μη εκπνοή της προθεσμίας που θέτει ο Νόμος για την ανταπόκρισή Σας.
Να απαντήσετε υποβληθέν στο Συμβούλιο της 22ας/3, ενώπιόν Σας, Αίτημά μας περί αναβολής της γνωμοδότησής Σας έως ότου πραγματοποιηθεί δημόσια και ενημερωμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, λόγω της σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας του θέματος.

Μετά τιμής,
Η Πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος της ΜΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου