Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Toddler behind bars

Kathy Tzilivakis' article on the story of little Rozita. Source: Athens News, 5/10/09
http://www.athensnews.gr/articles/13358/04/10/2009/2910

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου