Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Η 4η Έκθεση του Συμβουλίου τις Ευρώπης για τις φυλετικές διακρίσεις στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε σήμερα, με σκληρή γλώσσα, η έκθεση της ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) για τις φυλετικές διακρίσεις στην Ελλάδα. Διαβάστε την έκθεση στο σύνολό της εδώ:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό με ειδικές αναφορές στις παρατηρήσεις, τα πορίσματα και τις συστάσεις της έκθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου