Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΥΡΟΥΝΔΗ - ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΣΤΟΝ 3386/05


Ο Σπύρος Μαρκέτος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του ΑΠΘ, και ο δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. Μπάμπης Κουρουνδής συνόδεψαν προχθές στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης μιαν αιτούσα άσυλο. Όταν διαπίστωσαν ότι η κοπέλα δεν μπόρεσε τελικά να επιβιβαστεί στην πτήση της μετέβησαν στο αστυνομικό Τμήμα του αεροδρομίου ζητώντας διευκρινίσεις, δηλώνοντας τα ονόματα και τις ιδιότητές τους. Τότε η Ασφάλεια του αεροδρομίου τους συνέλαβε, "έχτισε" δικογραφία για κακούργημα και τους έστειλε στον Εισαγγελέα ως δουλεμπόρους, βάσει του Ν.3386/05! Αφού "πέρασαν" από το κρατητήριο, ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης αποφάσισε να χαρακτηρίσει τις πράξεις ως πλημμελήματα του Ν.3386/2005 και τους παρέπεμψε στο αυτόφωρο. 

Οι δυο νομικοί κατηγορήθηκαν για παράβαση διατάξεων του Νόμου περί αλλοδαπών (Ν.3386/2005) και ειδικότερα για απλή συνέργεια στο παρακάτω αδίκημα:
"Άρθρο 83 παρ.1: Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα 
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που επιχειρεί να αναχωρήσει λαθραίως καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές ή υπέχει φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ή είναι υπότροπος. «Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται και στους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε.» (Το εντός εισαγωγικών εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με την περ. στ της παρ. 1 του Ν.3731/2008).
Ενώ ο Καθηγητής κ. Μαρκέτος κατηγορήθηκε επιπρόσθετα και για απλή συνέργεια στο αδίκημα που τυποποιείται στο Άρθρο 86 παρ.6. του Ν.3386/2005:, που ορίζει ότι: "Με ποινή φυλάκισης τιμωρείται και ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος παρέχει εξηρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς άδεια διαμονής".

ΟΜΩΣ: Στο άρθρο 2 του Ν.3386/2005, με τον οποίον παραπέμφθηκαν, που οριοθετεί το πεδιο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου αυτού, ορίζεται ότι:
"Πεδίο εφαρμογής
 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του: {...}
γ. Στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

Όταν ο νομοθέτης θέλησε να υπαγάγει συμπληρωματικά τους κοινοτικούς αλλοδαπούς (υπηκόους Ε.Ε., που επίσης εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 3386/05 στο άρθρο 2 αυτού, όπως κι οι αιτούντες άσυλο) σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου αυτού, το έπραξε ρητά, όπως είναι σαφές και από την διατύπωση που προπαρατίθεται. Η υπαγωγή των (de facto ή de jure) αιτούντων άσυλο σε αυτόν για τις "ανάγκες της δίωξης" αλλοδαπών αδιακρίτως και των υπερασπιστών ή αλληλέγγυών τους, αποτελεί, στην ουσία, κατηγορία χωρίς νόμο.
Αυτό απαγορεύεται σε όλα τα ευνομούμενα κράτη.
Η δίωξη αυτή δεν είναι μόνο δηλωτική στοχοποίησης, αλλά και σοβαρής άγνοιας του Νόμου από τους εφαρμοστές του. Η θεώρηση ως "λαθρομετανάστη" - στερούμενου νομιμότητας διαμονής ενός προσώπου που έχει ζητήσει άσυλο σε έδαφος Ε.Ε., αποτελεί βάναυση παραβίαση των εθνικών, των ενωσιακών και των διεθνών εγγυήσεων προς τα πρόσωπα αυτά (μεταξύ των οποίων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας).

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - "πλειάδες" εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση της στοχοποίησης των Δικηγόρων που υποστηρίζουν ευάλωτα πρόσωπα και ευπαθείς ομάδες στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου