Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΟΙ "ΠΛΕΙΑΔΕΣ" ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ "ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ"

ΟΙ "ΠΛΕΙΑΔΕΣ" ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11, 3-6 μ.μ., ΣΤΟΝ Δ.Σ.Α.

Με δεδομένη την επικινδυνότητα που συχνά αντιμετωπίζουμε οι Δικηγόροι κατά την άσκηση του λειτουργήματός μας, ιδίως οι πιο δραστήριοι δικαιωματικά εξ ημών, και τα πρόσφατα περιστατικά της δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και της επίθεσης κατά της Ευγενίας Κουνιάκη από μέλη της Χ.Α., αλλά και της προηγηθείσας παγκόσμιας κατακραυγής για τη θυματοποίηση - μεταχείριση δικηγόρων και υπερασπιστων/υπερασπιστριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα, με έκφραση ανησυχίας από πληθώρα θεσμών, φορέων και οργανώσεων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά των Βασανιστηρίων, η CCBE, η Διεθνής Αμνηστία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και, αυτόνομα, από σειρά δικηγορικών συλλόγων στην Ευρωπαϊκή και σε άλλες Ηπείρους, οι «Πλειάδες» (Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), σε συνέχεια των δράσεών της για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρουσιάζει πρόταση σχεδίου νόμου σχετικά με την προστασία που οφείλεται εδώ και δεκαετίες, σε επίπεδο διακηρύξεων που έχουμε ως χώρα συνυπογράψει, επιδιώκοντας την υιοθέτησή τους σε επίπεδο νομοθεσίας, ώστε οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δικηγόροι, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, κ.ά.) να μπορούν να αναγνωρισθούν αυτοτελώς ως ομάδα άξια προστασίας και να προστατευθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούμε συνέντευξη τύπου την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, από ώρα 3 – 6 μ.μ., στην Αίθουσα του 3ου ορόφου του Δ.Σ.Α., στην οποία σας προσκαλούμε, κατά την οποία θα ανακοινώσουμε και θα συζητήσουμε την Πρόταση Νόμου ("ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ"), η οποία θα αναρτηθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά, ώστε να ανοίξει ο δημόσιος αλλά και ο θεσμικός διάλογος πάνω σ’ αυτό το φλέγον ζήτημα.
Η πρόταση Νόμου έχει ως στόχο να καθοδηγήσει και να βοηθήσει το κράτος και άλλους φορείς να εξασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της «Διακήρυξης του ΟΗΕ για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων, ομάδων και οργάνων της Κοινωνίας για την προαγωγή και προστασία των παγκοσμίως αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών » αλλά και των Βασικών Αρχών του ΟΗΕ για το Ρόλο των Δικηγόρων (Αβάνα, Κούβα, 1990). Αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως οδηγός για να βοηθήσει τους νομοθέτες και τους υπερασπιστές στην ανάπτυξη νόμοθεσίας για την αναγνώριση και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως εργαλείο λογοδοσίας και αναφοράς για τη συμβολή στην ανάπτυξη και την αναθεώρηση τέτοιων νόμων και πολιτικών.
Η νομική αναγνώριση και προστασία των υπερασπιστών είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εργαστούν σε ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον και να είναι απαλλαγμένοι από επιθέσεις, αντίποινα και παράλογους περιορισμούς. Η νομική αναγνώριση και η προστασία των υπερασπιστών συμβάλλει επίσης στους ευρύτερους στόχους της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης της Δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού του Κράτους Δικαίου.
Οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως οι Δικηγόροι, υπηρετούν και επιδιώκουν τα συμφέροντα των φορέων των δικαιωμάτων, των θυμάτων των παραβιάσεων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Τα δε κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οι υπερασπιστές είναι σε θέση να ασκούν ελεύθερα το έργο τους, σε ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον.
Η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και "Οι βασικές αρχές για το ρόλο των δικηγόρων" που υιοθέτησε ο ΟΗΕ (Αβάνα, 1990) έχουν διατυπωθεί για να συνδράμουν τα κράτη μέλη στο έργο τους για την προαγωγή και διασφάλιση του ρόλου των υπερασπιστών και δικηγόρων και πρέπει να γίνονται σεβαστές και να λαμβάνονται υπόψη από τις Δημοκρατικές Κυβερνήσεις στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής.
Με την Πρόταση για ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πρωτίστως οι Δικηγόροι, ζητούν εθνική νομική αναγνώριση στην πράξη των δικαιωμάτων που τους έχουν αναγνωρισθεί σε επίπεδο ηπίου Δικαίου, καθώς και την κατάλληλη για τις συνθήκες και το ειδικό στάτους τους προστασία, με συνοπτική και κατόπιν πλήρη διαβούλευση, και θέσπιση ειδικής νομοθεσίας.
Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να αναπτυχθεί, να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί κάθε εθνικός νόμος για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε στενή διαβούλευση με τους υπερασπιστές και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, που θα συμπεριλαμβάνει και την προοπτική του φύλου και την ευαισθησία στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες προστασίας των γυναικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ομάδων ή κατηγοριών υπερασπιστών που εκτίθενται περισσότερο ή βρίσκονται σε κίνδυνο.
Είναι επίσης επιτακτικού χαρακτήρα η συνειδητοποίηση ότι κάθε νόμος για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απολαμβάνει πολιτικού χαρακτήρα υψηλού επιπέδου, πρέπει να λειτουργήσει ως «Εθνικός Μηχανισμός» Προστασίας και πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς πόρους για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του.
Η επιλογή του Δ.Σ.Α. για την ανακοίνωση της πρότασης είναι σημειολογικά σημαντική, καθώς οι επαγγελματικές ενώσεις των δικηγόρων έχουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην προστασία των υπερασπιστών από διώξεις, παρενόχληση και αθέμιτους περιορισμούς, ώστε να μπορούν να επιτελούν το λειτούργημά τους απρόσκοπτα, προωθώντας τους σκοπούς της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον και περιφρουρώντας το Κράτος Δικαίου.
Θεωρούμε ότι ο Δ.Σ.Α. είναι κομβικής σημασίας για την υλοποίηση μιας προστασίας τέτοιου επιπέδου στη χώρα μας.
Παράλληλα, έχουμε τη βεβαιότητα πως το ζήτημα της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης προστασίας μας και αντιμετώπισης των πάσης φύσεως απειλών που συνοδεύουν την άσκηση του λειτουργήματός μας, δεν είναι αποσυνδεδεμένο από την επιλογή μας, των προσώπων που θα ηγηθούν της επαγγελματικής μας ένωσης διεκδικώντας συλλογικά την υποστήριξη των συμφερόντων μας αλλά, αντίθετα, είναι κρίσιμης σημασίας, ακόμα και σε επίπεδο προεκλογικών δεσμεύσεων των υποψηφίων που ενδέχεται να καθορίσουν και τις επιλογές πολλών από εμάς.
Εξ ου και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προ(σ)καλεί όχι μόνο δημοσιογράφους, αλλά και τους/τις υποψηφιους/ες για την ανάδειξη στο Δ.Σ.Α. να τοποθετηθούν.


ΣΗΜ.1: Κατά τη διαμόρφωση της Πρότασης υιοθετήθηκε «Μοντέλο Νόμου» ή «πρότυπος νόμος» (για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Διακήρυξης του ΟΗΕ για την προστασία των υπερασπιστών) που εγκρίθηκε από 27 υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες, αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιέλαβε, μεταξύ άλλων, συγκριτική νομική έρευνα που προσδιορίζει τόσο τις ορθές πρακτικές όσο και τις περιοριστικές πρακτικές στην αναγνώριση και την προστασία των υπερασπιστών που καλύπτουν σχεδόν 40 εθνικές δικαιοδοσίες, διαπροσωπικές διαβουλεύσεις με περισσότερους από 500 υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από περισσότερα από 110 κράτη, παρακολούθηση και επανεξέταση συγκριτικής βιβλιογραφίας, εκτεταμένη δέσμευση εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πληθώρας εξειδικευμένων νομικών.
ΣΗΜ.2: Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, και το Διεθνές Παρατηρητήριο για τους Δικηγόρους σε Κίνδυνο (O.I.A.D.) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Παρισίων, ενώ αναμένεται και προσκαλείται καθολική υποστήριξη του εγχειρήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου