Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ10 Αυγούστου 2011Η μη κυβερνητική οργάνωση Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - “Πλειάδες” εγκαινιάζει σήμερα μια σειρά κειμένων – παρεμβάσεων στη νομοθετική διαδικασία, με σκοπό την επισήμανση παραγόντων για την ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.Στην πρώτη παρέμβαση (1/2001) οι Πλειάδες τοποθετούνται για την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σχετικά με την σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ρύθμιση του ζητήματος των ιστολογίων και την “διεύρυνση” του καταλόγου εγκλημάτων που επιτρέπουν την άρση του απορρήτου.Στην παρέμβασή της, η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – “Πλειάδες”- επισημαίνει τους συνταγματικούς φραγμούς που θα πρέπει να σεβαστεί ο νομοθέτης.

- αποδοκιμάζει έντονα την παντελή έλλειψη εκπροσώπησης στελεχών της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικηγορικών συλλόγων, των εταιριών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και άλλων φορέων.

- προτείνει την όσο το δυνατόν πιο διαφανή λειτουργία της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής καθώς και τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων από ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας

- επισημαίνει ότι η τυχόν θέσπιση της Σύμβασης για το Κυβερνοέγκλημα δεν θα πρέπει να επιφέρει επ’ ουδενί μείωση του επιπέδου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων

- καλεί την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ανακαλέσει για λόγους ασφάλειας δικαίου τις γνωμοδοτήσεις περί μη κάλυψης των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας από το απόρρητο

- προτείνει στην επιτροπή να εστιάσει στις υποχρεώσεις των φορέων παροχής κοινωνίας της πληροφορίας, εισηγούμενη γενικότερη πρόταση για ευρωπαϊκή νομοθεσία.Το κείμενο της Παρέμβασης 1/2011 είναι διαθέσιμο σε link εδώ http://www.hahur.gr/?p=292

σε μορφή (.pdf).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου