Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΠΛΕΙΑΔΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ-ΕΞΠΡΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στα σημερινά ΜΜΕ, οι απελάσεις των μεταναστών που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων ("παράνομων μεταναστών", κατά τα ΜΜΕ) θα γίνονται "με διαδικασίες - εξπρές" -τούτο δε αποδίδεται στην "εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 2008/115/ΕΚ, μετά και την ισχύ του ν. 3907/2011" -η οποία εναρμόνιση, ας σημειώσουμε, έγινε πλημμελώς και εκπρόθεσμα, ως συνήθως...
Όπως αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης σε σχετική του εγκύκλιο, την οποίαν δυστυχώς πληροφορούμαστε αποσπασματικά οι πολίτες από την ειδησεογραφία και όχι από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, "θεσπίζεται μία εναρμονισμένη, σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ, διαδικασία επιστροφής του παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, προκειμένου να σταματήσει η παράνομη παραμονή τους", αναδιατυπώνεται το περιεχόμενο του όρου "παράνομη παραμονή", καθορίζονται οι ενέργειες που θ' ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (για κάθε παράνομα διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εκδώσουν "απόφαση επιστροφής", με την οποία θα κηρύσσεται ως παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και θα του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής: α)στη χώρα καταγωγής του, β)σε χώρα διέλευσης, και γ)σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία θα αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός), καθορίζονται δε και τα στάδια της επιστροφής του παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (είτε με την οικιοθελή συμμόρφωσή του, η οποία θα τεκμαίρεται εφόσον ο αλλοδαπός επιστρέψει εντός της ταχθείσας προθεσμίας, είτε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας οικιοθελούς αναχώρησης, με την εκτέλεση της "απόφασης επιστροφής" με αναγκαστική απομάκρυνση).
Τέλος, με την εγκύκλιο γεννάται η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να εκδίδουν "αποφάσεις επιστροφής" για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια "ανεξαρτήτως εάν εισήλθαν και διέμεναν παράνομα ή κατέστησαν παρανόμως διαμένοντες στη χώρα".


Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το τι θα σημαίνει στην πράξη αυτή η ρύθμιση για τον ενσωματωμένο μεταναστευτικό πληθυσμό που επλήγη από την κρίση και εξέπεσε της νομιμότητας διαμονής του, αλλά και για τον προσφυγικό πληθυσμό, ο οποίος αντιμετωπίζεται, λόγω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της πολιτείας, ως μεταναστευτικός πληθυσμός.
Επισημαίνουμε δε το αυτονόητο: ότι οι Ενωσιακές νομοθετικές επιταγές, όπως οι Οδηγίες, ΔΕΝ ενσωματώνονται με... εγκυκλίους.
Δηλώνουμε δημόσια ότι είμαστε σε επιφυλακή εν σχέσει με τη σχεδιαζόμενη "εκκαθάριση" πληθυσμών και αναμένουμε την εξέλιξη με έντονο ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου