Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου Υ.Α. του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για το μεταβατικό Π.Δ. 114/2010

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σας ενημερώνει για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ Α' 195/22.11.2010), "Kαθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 26 /13.12.2005)".

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζει εκ νέου τις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη δημιουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου η οποία πρόκειται να συσταθεί βάσει νομοσχεδίου το οποίο είναι προς κατάθεση στη Βουλή. Το ΠΔ 114/2010 αντικαθιστά το παλαιότερο ΠΔ 90/2008 και καταργεί το ΠΔ 81/2009 που είχε εκδοθεί το καλοκαίρι του 2009. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΔ 81/2009 είχε δεχθεί οξεία κριτική τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ύπατη Αρμοστεία και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όσον αφορά τη συμφωνία του με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε συνέχεια αυτού, η Ύπατη Αρμοστεία είχε αποφασίσει να μην συμμετέχει στα γνωμοδοτικά όργανα στη διαδικασία του ασύλου, όπως αυτά είχαν θεσπισθεί με το ΠΔ 81/2009.


Το νέο ΠΔ 114/2010 αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα που εκπόνησε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνέχεια απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, μέλη της οποίας είναι στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Με εκτίμηση,

Τομέας Προστασίας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου