Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΚΟΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2013

Οι συνυπογράφουσες Ελληνικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της  προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την κράτηση Σύριου Δικηγόρου και δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Ο Δικηγόρος και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Αλέπο της Βόρειας Συρίας και παρανόμως διοικητικός κρατούμενος σήμερα από τις ελληνικές αρχές σε Αστυνομικό Κρατητήριο των Αθηνών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εμπόλεμη χώρα καταγωγής του, εξ αιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης στο πρόσωπό του για έντονη αλληλέγγυα δράση που είχε αναπτύξει προς πληθώρα αντικαθεστωτικών, μέσα στο πλαίσιο άσκησης του δικηγορικού του λειτουργήματος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αντικειμενικώς διαπιστωμένη γενικευμένη βία στη Συρία, που μεταξύ άλλων, και ειδικώς εκδηλώνεται κατά δικηγόρων και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαρτυρά την ανάγκη άμεσης αναγνώρισης παροχής διεθνούς προστασίας στο πρόσωπό του και την σε κάθε περίπτωση απαγόρευση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, ο εν λόγω Σύριος, κρατούμενος λίγο μετά την ημερομηνία εισόδου του στην ελληνική επικράτεια και με την ελπίδα πρόσβασης σε έδαφος ασφαλές πλέον για τη ζωή του, έσπευσε να αιτηθεί την παροχή διεθνούς προστασίας στην αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου που στεγάζεται στην οδό Π. Κανελλοπούλου 2, πλην όμως αυτή δεν έγινε δεκτή –στην πραγματικότητα, ούτε καν καταγράφηκε!- για λόγους που εναπόκεινται σε συστημική ανεπάρκεια και καταφανή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, δεν του δόθηκε «νούμερο» προκειμένου να καταθέσει το αίτημα διεθνούς προστασίας του, διότι όπως χαρακτηριστικά του απηύθυναν στην αναμονή για την υποβολή του: «τα είχαν πάρει όλα όσοι προηγούνταν». Κατόπιν τούτου και επιβεβαιώνοντας έτσι ο ίδιος την ενημέρωση που είχε λάβει αναφορικά με τις δυσκολίες ως προς την τυπική ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας στην Ελλάδα, επίσπευσε το ταξίδι του στον αδερφό του στην Αγγλία πληρώνοντας κάποια χρήματα, όπως του προτάθηκε, προκειμένου να εφοδιασθεί με έγγραφα που θα τον οδηγήσουν εκεί. Πλην όμως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ποινικό ακροατήριο για την κατοχή των εγγράφων αυτών. Η ποινή που του επεβλήθη ανεστάλη, στις 25/9/2013. Αντί όμως να αφεθεί ελεύθερος, τέθηκε σε κράτηση με διοικητική απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας δεν του έχει γνωρισθεί έως σήμερα. Οι προβαλλόμενες δε αντιρρήσεις του κατά αυτής δεν λήφθηκαν υπόψη, με αποτέλεσμα να εκδοθεί, το Σάββατο 28-09-2013, πράξη απέλασης σε βάρος του. από την Αστυνομική Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.
Κρατείται σε ένα υπόγειο, ανθυγιεινό, ανάερο κι ανήλιαγο αστυνομικό κρατητήριο, διοικητικά και παρανόμως, εκκρεμούσης διαταγής απέλασης εις βάρος του, σε συνθήκες που καθόλου συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Ελλάδα, συνυπολογιζόμενης της εκδηλωμένης βαρύνουσας προσοχής της διεθνούς κοινότητας στο θέμα των δικαιούχων και αιτούντων διεθνούς προστασίας από τη Συρία σε ευρωπαϊκό έδαφος, και εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα παραβίασης διατάξεων εγχώριας, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, από τις οποίες η Ελλάδα κάθε άλλο παρά νομιμοποιείται να δρα κατά παρέκκλιση. Ενόψει όλων αυτών, με την παρούσα Δημόσια Δήλωσή μας καταδικάζουμε τη σωρεία παραβιάσεων που διαπράχθηκαν εις βάρος του Δικηγόρου, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιούχου διεθνούς προστασίας Σύριου υπήκοου από τις ελληνικές αρχές και ζητούμε: - Την άρση της κράτησής του, η οποία λαμβάνει χώρα σε μη «κανονικές» συνθήκες (Αστυνομικό Κρατητήριο, δηλαδή χώρο μη προορισμένο για κράτηση επί μακρόν) χωρίς περιοριστικούς όρους, έως την εξέταση του Αιτήματος Ασύλου του από όποιες Αρχές ήθελαν κριθούν αρμόδιες (Αγγλικές ή Ελληνικές).
- Την ανάκληση και εξαφάνιση της απόφασης απέλασής του.
- Την άμεση καταγραφή του αιτήματος διεθνούς προστασίας του και την ταχύτατη εξέταση αυτού από τις αρμόδιες αρχές.
- Να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε, δυνάμει του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ (άρθρο 4 παρ.4), να εξετασθεί το αίτημα ασύλου του από τις Αρχές του κράτους αυτού, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την παροχή σε αυτόν συνθηκών υποδοχής, έως την μεταφορά του στην Αγγλία.
Επιπλέον καλούμε το ελληνικο κράτος:
-Να διασφαλίσει την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους τους αναζητητές διεθνούς προστασίας, συμμορφούμενη με την ισχύουσα νομοθεσία.
-Να σεβαστεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (της Σύμβασης της Γενεύης, την ενωσιακή νομοθεσίας για το άσυλο, των άρθρων 3, 5, 8, 13, 14 και 17 της ΕΣΔΑ, καθώς και τις διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με τις διαδικασίες απέλασης, που θέτει το συμπληρωματικό στην ΕΣΔΑ Πρωτόκολλο) και να συμμορφωθεί με τις απορρέουσες από αυτό διεθνείς υποχρέωσεις του.
-Να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα ασύλου όλων των Συρίων τυγχάνουν ταχείας, διεξοδικής και δίκαιης εξέτασης.
-Να εξετάσει τη χορήγηση καθεστώτος προσωρινής προστασίας σε όλους τους Συρίους.
-Να τερματίσει την κράτηση Συρίων για λόγους που σχετίζονται με τη μετανάστευση, δεδομένου ότι κάθε ενδεχόμενο άμεσης απέλασης στη Συρία θα πρέπει να αποκλείεται.

Οι Συνυπογράφουσες Οργανώσεις

Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – «πλειάδες»
Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι – ΕΠΣΕ
Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου