Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Κράτηση μεταναστών χωρίς χαρτιά και αιτούντων άσυλο


Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - "πλειάδες" προσυπογράφει το ακόλουθο Δ/Τ της ΜΚΟ "Αίτημα":

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΚΟ ΑΙΤΗΜΑ (10/4/2013)
Θέμα: Κράτηση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο
Με αφορμή τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας (απεργίες πείνας) στις οποίες προβαίνουν
εκατοντάδες κρατούμενοι καθώς και τις πληροφορίες για απόπειρες αυτοκτονίας που
έχουν σημειωθεί σε χώρους κράτησης, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες ότι το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσανατολίζεται στη
δημιουργία νέων κέντρων κράτησης, η οργάνωσή μας θα ήθελε να επισημάνει τα
παρακάτω:
Οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας από το 2010 έχουν δεσμευτεί προς τις Ευρωπαϊκές
αρχές ότι θα δημιουργήσουν την Νέα Υπηρεσία Ασύλου καθώς και Κέντρα Πρώτης
Υποδοχής στα οποία κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό θα ασχολείται με την
μεταχείριση των ατόμων που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. Μάλιστα οι
υπηρεσίες αυτές προβλέπονται στον νόμο 3907 που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του
2011. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει ούτε η Νέα Υπηρεσία Ασύλου
ούτε ένα Κέντρο ΠρώτηςΥποδοχής με τις προδιαγραφές του ανωτέρω νόμου.
Αντ’αυτού συνεχίζεται η παράνομη πρακτική των αστυνομικών αρχών να μην
επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, ενώ παράλληλα από
το καλοκαίρι του 2012 διεξάγεται αστυνομική επιχείρηση σύλληψης των παράτυπων
μεταναστών και έχουν δημιουργηθεί νέα κέντρα κράτησης σε διάφορες περιοχές της
χώρας.
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των ανωτέρω ενεργειών είναι ιδιαίτερα
ανησυχητική. Συγκεκριμένα:
1/ Έχουν οδηγηθεί σε χώρους κράτησης χιλιάδες άτομα που στερούνται
νομιμοποιητικών εγγράφων, μεταξύ αυτών και σημαντικό ποσοστό
• ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας πλην όμως δεν έχουν κατορθώσει
να υποβάλουν αίτηση ασύλου λόγω της παράνομης πρακτικής των αρμόδιων
αστυνομικών αρχών (επισημάνουμε μάλιστα ότι οι αρμόδιες αρχές
επιδείνωσαν την θέση όσων υποβάλλουν αίτηση ασύλου ως κρατούμενοι με
τη θέσπιση του π.δ. 116/2012 το οποίο προβλέπει την δυνατότητα παράτασης
της κράτησής τους έως και 18 μήνες).
• ατόμων των οποίων η απέλαση είναι ανέφικτη είτε γιατί απαγορεύεται από το
νόμο να απελαθούν, καθώς αυτό αντιβαίνει στην αρχή της μη
επαναπροώθησης (πρόσφυγες και γενικά άτομα που προέρχονται από χώρες
στις οποίες παρατηρούνται μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου