Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

PRESS RELEASE OF THE RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK, IN WHICH "PLEIADES" PARTICIPATES

PRESS RELEASE
RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK*

The Greek State must send a clear message against racist violence

Athens, 25 September 2013 – “Those who killed yesterday have been training on the bodies of immigrants for three years,” said Panagiotis Papanikolaou, superintendent at the hospital of Nikaia, after the murder of 34-year old Pavlos Fyssas.
It is exactly the same message that the Racist Violence Recording Network ceaselessly reiterates in its two years of operation. Since October 2011, the Racist Violence Recording Network, coordinated by the National Commission for Human Rights and the United Nations High Commissioner for Refugees, and consisting of 33 NGOs and other civil society actors, has recorded more than 300 incidents of racist violence after interviewing the victims, which are refugees and migrants in their overwhelming majority. In addition, a significant increase in homophobic and transphobic attacks has been recorded.
The Racist Violence Recording Network has repeatedly raised the alarm not only on the dramatic increase in racist attacks but also on their characteristics: According to victims’ testimonies, the most common practice is an organized “patrol” of pedestrians or motorcyclists in black clothes who attack refugees and migrants as unprovoked squads on the street, at squares or at public transportation stops. In some cases of particularly brutal attacks, the victims have recognized among the perpetrators individuals associated with Golden Dawn. Official complaints to police authorities have been lodged in only few of these cases. The victims report the inability or unwillingness of prosecuting authorities to conduct sufficient investigation and arrests. The vast majority of victims who lack legal documents don’t file complaints to the authorities for fear of arrest and deportation.
The Racist Violence Recording Network underlines that impunity triggers the escalation of racist attacks and perpetuates violence. The Network calls upon the authorities to take all necessary measures for the arrest and conviction of those involved in acts of violence motivated by hatred or racism.
Specifically, the Network reminds and reiterates its proposals, and calls upon the State to adopt them:
(1) Protection of victims and main witnesses of racist violence acts, through the suspension of their arrest and deportation (if they lack legal residence documents); as well as granting of a temporary residence permit. This way, it will be possible to report and investigate the acts, irrespective of the victims’ legal status and without the danger of their arrest, while the prosecution of the perpetrators will be extended, facilitated and accelerated.
(2) Investigation of the racial motive by prosecuting authorities since the stage of preliminary inquiry, regardless of whether it will be considered an aggravating circumstance in the sentencing stage.
The Racist Violence Recording Network calls upon the State, through the adoption of these proposals, to finally send a clear message to the “squads” operating with impunity, namely that racist violence cannot be tolerated.
More information: Eleni Takou, racistviolence@nchr.gr, 210.7233216

*About the Racist Violence Recording Network
Monitoring the escalation of racist attacks against refugees and migrants in the last few years, as well as the lack of a formal and reliable mechanism of recording racist incidents, the UN Refugee Agency and the National Commission for Human Rights took the initiative and established in the summer of 2011 the Racist Violence Recording Network numbering today the following 33 non-governmental organizations and other bodies which provide legal, medical, social or other support services and come into contact with racist violence victims:
Aitima
Antigoni – Information and Documentation Centre on Racism
Arsis
Doctors of the World
Amnesty International
Network for the Social Support of Refugees and Migrants
Hellenic Action for Human Rights - Pleiades
Hellenic League for Human Rights
Hellenic Red Cross
Greek Helsinki Monitor
Greek Council for Refugees
Greek Forum of Migrants
Greek Forum of Refugees
Human Rights Commission of the Bar Association of Rhodes
“Positive Voice”
“Medin”
“Babel” Day Centre
Integration Centre for Working Migrants - Ecumenical Refugee Program
Movement for the Support of Refugee and Migrant Rights (Patras)
World Without Wars and Without Violence
LATHRA-Solidarity Committee for Chios refugees
METAdrasi
Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants
Group of Lawyers for the Support of Refugee and Migrant Rights (Thessaloniki)
Lesbian & Gay Community of Greece
Association of Afghans United in Greece
Forum of Migrants in Crete
Act-up
ASANTE
Colour Youth
i-RED Institute for Rights, Equality and Diversity
PRAKSIS
YsMedia
And the Greek Ombudsman and the Council for Migrant Integration of the Municipality of Athens as an observer.

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

JOINT PRESS RELEASE OF GREEK LGBT ORGANIZATIONS The Greek LGBT organizations call for the IMMEDIATE termination of the detention of an Iranian refugee seeking asylum on the grounds of sexual orientation and ask Greece to respect EU legislation and case laws on asylum

Athens, 17 September 2013


Subject: “The Greek LGBT organizations call for the IMMEDIATE termination of the detention of an Iranian refugee seeking asylum on the grounds of sexual orientation and ask Greece to respect EU legislation and case laws on asylum.”

Following the joint press release of  September 2 , 2013 on the case of Iranian asylum seeker B., the undersigned organizations that support the rights of lesbian, gay, bisexual and trans people feel obliged to announce that Mr. Dionysia Paliogianni, chair Judge of the 28th Section of the Administrative Court of Athens,  rejected the "objections against detention" filed by the detainee and patient asylum seeker; especially since the reasoning is also based on disregard of the ECtHR’s case law, stating that, regardless of the legal recognition of cohabitation of the same-sex couple, must protect this symbiosis within the notion of “private / family life” under Article 8 of the Convention.

The Court ruled that: “The applicant requests the termination of his detention and filed for political asylum in Greece because in his homeland he faces the danger of prosecution due to his sexual orientation and religion (he has already baptized Christian), grounds that are considered as crimes in Iran and that his asylum seeking application was not thoroughly examined by the Authorities because he could not personally attend the interview, that he has already filed for a new application on August 7, 2013 for the same reason, and that he has the support of the Greek LGBT community plus the support of Greek MPs interested in human rights. The applicant claims that he has established living and social bonds in Greece, he has permanent address, is in a serious relationship with a Greek citizen with whom he was sharing the same apartment up to his arrest, plus he has an asthma illness that has worsened in the last two months due to his detention at the Police Station. The prolonged detention in an overcrowded and lacking of adequate ventilation cell, without adequate access to medical and pharmaceutical support, puts his life in danger not only because of his asthma illness, but also because his fellow prisoners are heavy smokers, plus the poor quality of food, lack of outdoors yard, poor sanitation conditions and lack of any creative activity or work, constitute an inhuman treatment contrary to the provisions of the European Convention on Human Rights. The applicant furnished the Court with sound evidence that prove the above.”

The Court, despite the fact that a number of Greek citizens, including his partner, his partner’s mother and sister, friends, etc. testified and confirmed the same-sex couple status and that both partners are living under the same roof, revealing the nature of their relationship, ruled that the proof of a permanent address, as witnessed by his partner’s statement, is “not enough considering the fact that there is no family-bond between the partners”. Furthermore, the Court ruled that the applicants state of health is not “considered as a serious health reason”, despite the fact that the judges accepted all medical records that proved the applicants suffering from bronchial asthma.

As far as the poor and completely incompatible to the applicant’s the state of health conditions of detention in police station is concerned, Mr. Dionysia Paliogianni ruled that “the applicant’s alleged detention conditions at the Police Station (…) are not enough as evidence, contents to earlier and therefore outdated findings concerning the conditions of detention of foreigners in various detention centres”, and cynically ignores the statutory prohibition to detain persons in Police cells for more than 48 hours and the numerous relative convictions of Greece by the ECtHR.

B. alsostressed that he had no criminal record and that he has officially applied for onternational protection upon entry in Greecem after he had fled Iran, where he is to be persecuted by the religious police because of his homosexuality, that he entered Greece in a manner contemplated to the International Law, that he is not responsible for not appearing in front of the authorities at the given time and date (due to lack of translation services, that the Police should have hired in order to inform him), that the LGBT community in Greece is fully updated about his case, and that even the Greek Parliament is informed (through relevant parliamentary questions) about his detention and the attitude of the authorities that examine his application for asylum, that he has created living and social bonds in Greece and has a permanent address of residence.

Furthermore, that the detention conditions – applicable under the provisions of the Penal Code – are contrary to Article 3 of the ECHR; since the cells for long-term detention of people are not suitable (overcrowded cells with lack proper outdoor space, ventilation, sanitation etc.), and also that EU Law is not providing any detention grounds for someone who has already applied for asylum (provisions that are supposedly “implementing” EU legislation into the Greek legal system in a “creative” manner,  i.e. by adding – contrary to art.18 of the EU Reception Directive and in a complete violation – a provision that people seeking asylum can be held in detention centres for a period of twelve months before the authorities consider their application. B. claimed that the above are inconsistent with ECHR’s articles 3 , 5.1, 5.4, 8, 13 , 14 and 17.

More specifically, he argued that his detention conditions at the police station were harmful because of the extremely fragile state of his health (due his medically certified asthma), and that his health was deteriorating during these two months where he had to share the same cell that had no adequate ventilation with smokers and under extremely stressful conditions, without medical, pharmaceutical or psychological support, and in paroxysmal fits that put his life in danger! We must note here that these conditions constitute “torture”, under Article 1 of the UN Convention “Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)”.

We express our deep concern and condemnation for the Court’s negligence of the International Conventions and the relevant laws of the European Court of Human Rights (ECtHR), the incomplete transposition of EU legislation about the detention and the majority of rights of people seeking asylum (which should lead to an infringement procedure, according to the European Commission’s rules and regulations), the total breach of warranty to protect the life and dignity, when the bearer of these goods is a non-Greek national.

B, represented by his lawyer Electra - Leda Koutra, having exhausted internal remedies, will now directly lodge an application with the European Court of Human Rights, in a case that clearly involves LGBT rights.

We demand the IMMEDIATE termination of detention of B., an Iranian asylum seeker, until the Greek authorities thoroughly consider his case, and declare our full support and solidarity.

THE UNDERSIGNED ORGANIZATIONS

Lesbian and Gay Community of Greece ( O.L.K.E. )

Greek Transgender Support Association ( G.T.S.A. )

Hellenic Action for Human Rights - " Pleiades "

Colour Youth - LGBTQ Youth Community of Athens

Good As You (th) - LGBTIQ Youth Community of Thessaloniki

Athens Pride

Thessaloniki Pride

HOMOphonia - Thessaloniki Pride

Act Up - Δράσε Hellas

Synthesi

Partnership for Social Gender

Positive Voice

Lesbian Group of Thessaloniki ( L.O.TH. )

Rainbow Families Greece

Queertrans

lgbt / Red

Lesbian Group of Athens ( L.O.A. )Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡΑΝΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Θέμα: «Να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και να σεβαστεί η Ελλάδα την κοινοτική νομοθεσία & νομολογία για το άσυλο».
    Σε συνέχεια του κοινού δελτίου τύπου της 2ας Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την υπόθεση Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο Β., οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλοφιλικών και τρανς ατόμων, με το παρόν δελτίο τύπου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ανακοινώσουμε την απόρριψη των «Αντιρρήσεων» του κρατούμενου και ασθενούς αιτούντος, από την Πρόεδρο του 28ουΤμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Διονυσία Παληογιάννη, ιδίως δε καθότι το αιτιολογικό της ενέχει και διαστάσεις που αφορούν παραγνώριση νομολογίας του ΕΔΔΑ, το οποίο έχει κρίνει ότι, ανεξάρτητα από την νομική αναγνώριση ή μη της συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου από ένα κράτος που έχει κυρώσει την ΕΣΔΑ, η ίδια η συμβίωση εμπίπτει στην έννοια της «ιδιωτικής/ οικογενειακής ζωής» που προστατεύει το άρθρο 8 της Σύμβασης.
Όπως δέχεται το δικαστήριο: «Ο αιτών ζητά την άρση της κράτησής του, προβάλλοντας ότι ζητά πολιτικό άσυλο, διότι στην πατρίδα του διώκεται εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού του και της θρησκείας του (έχει βαπτισθεί χριστιανός), ιδιότητες που αντιμετωπίζονται εκεί ως εγκλήματα, ότι η αίτησή του για χορήγηση ασύλου δεν έχει εξετασθεί κατ’ ουσίαν, διότι δεν είχε τη δυνατότητα να προσέλθει σε προσωπική συνέντευξη, ότι κατέθεσε ήδη την από 7-8-2013 νέα αίτηση να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, συνεπικουρούμενος από την “lgbt” κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και Έλληνες βουλευτές που ενδιαφέρονται για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αιτών υποστηρίζει ότι έχει βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, αφού διατηρεί σοβαρό δεσμό με Έλληνα, με τον οποίον συμβίωνε πριν τη σύλληψή του, ενώ πάσχει από άσθμα που έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους δυο μήνες  που βρίσκεται υπό κράτηση στο Α.Τ.. Ότι η παρατεινόμενη κράτηση, υπό συνθήκες υπερπληθυσμού, με έλλειψη επαρκούς αερισμού θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, λόγω του άσθματος και του καπνίσματος των συγκρατουμένων, ενώ η άθλια διατροφή, η έλλειψη προαυλισμού, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής και η ανυπαρξία οποιασδήποτε δημιουργικής δραστηριότητας ή εργασίας, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη, συνιστούν απάνθρωπη μεταχείριση και αντιβαίνουν στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προς απόδειξη ο αιτών προσκομίζει τα αναφερόμενα στην κατάσταση σχετικών».
Παρότι πληθώρα Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων ο σύντροφος του κρατούμενου αιτούντος άσυλο, η μητέρα, η αδελφή, οι φίλοι κ.ά. βεβαίωσαν ότι οι δυο νέοι αποτελούν ζευγάρι και κατοικούσαν μαζί έως τη σύλληψη του ενός, αποκαλύπτοντας ενώπιον του Δικαστηρίου τη φύση της σχέσης τους, εξακολούθησε το Δικαστήριο να θεωρεί ότι ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη και σταθερή διεύθυνση κατοικίας «και δεν αρκεί για την απόδειξη κατοικίας του η υπεύθυνη δήλωση προσώπου με το οποίο δεν τον συνδέει συγγενική σχέση». Επίσης, τα δικαστήριο εξακολούθησε να θεωρεί ότι το βρογχικό άσθμα, από το οποίο δέχθηκε ότι πάσχει, αφού προσκομίστηκε αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, «δεν συνιστά σοβαρό λόγο υγείας».
Ως προς τις άθλιες, και εντελώς ασυμβίβαστες με την κατάσταση της υγείας του συνθήκες κράτησης σε αστυνομικό κρατητήριο, σύμφωνα με την απόφαση της προέδρου του 28ου Τμήματος «ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες κράτησής του στο ΑΤ (…) είναι ακατάλληλες, αλλά αρκείται σε επανάληψη παλαιότερων και συνεπώς ανεπίκαιρων διαπιστώσεων, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών σε διάφορους χώρους κράτησης, συνεπώς αορίστως προβάλλεται ο εν λόγω ισχυρισμός»,παραγνωρίζοντας κυνικά την νομοθετική απαγόρευση να κρατούνται πρόσωπα σε κρατητήρια για περισσότερες από 48 ώρες και την πληθώρα καταδικών της χώρας μας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου.
Ο Β. τόνισε ότι δεν είχε καμία παραβατικότητα, ότι είναι επισήμως αιτών διεθνούς προστασίας από το Ιράν, όπου διώκεται από τη θρησκευτική αστυνομία λόγω της ομοφυλοφιλίας του και εισήλθε στην Ελλάδα με τρόπο που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, ότι ανυπαίτια δεν μπόρεσε να εμφανιστεί κατά την ημερομηνία της συνέντευξής του, ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί σχετικά η lgbt κοινότητα στην Ελλάδα σχετικά με την περίπτωσή του, ότι ακόμα και η Βουλή των Ελλήνων είναι ενήμερη (μέσω επίκαιρης ερώτησης βουλευτού) της στάσης των Αρχών σχετικά με την εξέταση του αιτήματος ασύλου του, ότι έχει στέρεους βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, αλλά και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας.
Επίσης, ότι οι συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια –όπου προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή των προβλέψεων του Σωφρονιστικού Κώδικα- κρίνονται μόνιμα ως αντιβαίνουσες στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, καθότι οι χώροι αυτοί δεν είναι προορισμένοι για μακροχρόνια κράτηση ανθρώπων (έλλειψη προαυλισμού, επαρκούς ηλιασμού και αερισμού, υπερπληθυσμός, συνθήκες υγιεινής κλπ.), αλλά και της κατ’ αρχήν πρόβλεψης της κοινοτικής νομοθεσίας, που επιτάσσει να μην κρατείται κάποιος για μόνο το λόγο ότι έχει ζητήσει άσυλο (κάτι που δήθεν «ενσωματώθηκε» στην Ελληνική έννομη τάξη με «δημιουργικό» τρόπο, δηλαδή με την προσθήκη –σε απόκλιση από την Οδηγία Ε.Ε. και σε κατάφωρη παραβίαση αυτής!- της πρόβλεψης να κρατούνται, πλέον, έως και δώδεκα μήνες οι αιτούντες άσυλο προκειμένου να δουν το αίτημά τους να εξετάζεται, κάτι που δεν συνάδει με τα άρθρα 3, 5.1, 5.4, 8, 13, 14 και 17 της ΕΣΔΑ).
Ιδίως, υποστήριξε ότι η κράτησή του υπό αυτές τις συνθήκες είναι εγκληματική, λόγω της εξαιρετικά ευάλωτης κατάστασης της υγείας του (λόγω του ιατρικά πιστοποιημένου άσθματός του), που δεν συνάδει με τις συνθήκες της κράτησης σε αστυνομικό κρατητήριο, και ότι έχει ήδη επιβαρυνθεί η υγεία του αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκεται υπό κράτηση, σε χώρο καπνιζόντων, χωρίς επαρκή αερισμό και ακραίο στρες, χωρίς ιατρική, φαρμακευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να έχει κάποιες φορές κινδυνέψει η ζωή του από παροξυσμική φάση της νόσου! Σημειώνουμε ότι αυτές οι συνθήκες, σύμφωνα με το το άρθρο 1 της Σύμβασης των Η.Ε. «Κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (‘CAT’)», έχει κριθεί ότι συνιστούν «βασανιστήρια».
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αποδοκιμασία μας για την παραγνώριση από τα Δικαστήρια των Διεθνών Συμβάσεων και της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), την κατ’ όνομα μόνο ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την κράτηση και σχετικά με την πλειοψηφία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο (η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μεταξύ άλλων σε infringement procedure ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), την σφοδρή παραβίαση της εγγύησης για προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, όταν ο φορέας των αγαθών αυτών τυγχάνει αλλοδαπός.
Ο Β. προσφεύγει πλέον ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπούμενος από τη Δικηγόρο Ηλέκτρα – Λήδα Κούτρα, σε μιαν υπόθεση που έχει και σαφείς εκφάνσεις lgbt δικαιωμάτων.
Απαιτούμε να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού αιτούντα άσυλο Β, έως την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος ασύλου του και δηλώνουμε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη μας.
ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.)
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)
Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – “Πλειάδες”
Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
Good As You(th) – Κοινότητα LGBTIQ Νέων Θεσσαλονίκης        
Athens Pride
Thessaloniki Pride
HOMOphonia – Thessaloniki Pride
Act Up – Δράσε Hellas
Σύνθεση Ενημέρωση για το HIV/AIDS
Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο
Θετική Φωνή  
Λεσβιακή Ομάδα Θεσσαλονίκης (Λ.Ο.Θ.)
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Queertrans
lgbt/Κόκκινο.

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: «Υπόθεση πρόσφυγα από το Ιράν που ζητά άσυλο λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες για τους αιτούντες άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Θέμα: «Υπόθεση πρόσφυγα από το Ιράν που ζητά άσυλο λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες για τους αιτούντες άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».

     Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλοφιλικών και τρανς ατόμων, με το παρόν δελτίο τύπου δηλώνουν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη τους και γνωστοποιούν την υπόθεση γκέι πρόσφυγα καταγωγής από το Ιράν ο οποίος έχει καταθέσει αίτημα ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και τέθηκε υπό κράτηση προς απέλαση, κινδυνεύοντας, αν απελαθεί στο Ιράν να αντιμετωπίσει ποινή πολυετούς φυλάκισης ή ακόμη και του θανάτου, λόγω της νομοθεσίας της χώρας και της Σαρία.

      Συγκεκριμένα ο B., Ιρανός πολίτης, βρίσκεται στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2012. Κατέθεσε αίτημα ασύλου στην Ορεστιάδα και του χορηγήθηκε «ροζ κάρτα». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έπρεπε να παρευρεθεί μετά από τρεις μήνες ξανά στην Ορεστιάδα ενώπιον τους υπηρεσίας ασύλου για τη συζήτηση του αιτήματός του. Δεν μπόρεσε τους να παρευρεθεί, διότι τους καταγγέλλεται από τον ίδιο, κανείς δεν του εξήγησε τη διαδικασία και την υποχρέωσή του αυτή και επιπλέον δε μιλάει ελληνικά, ούτε του προσφέρθηκε διερμηνέας, τους επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται επιπλέον ότι πάσχει από άσθμα που παρουσίασε έξαρση τους χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα κάποιες μέρες να μη μπορεί να μετακινηθεί. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου του, καθώς οι Αρχές θεώρησαν ότι η μη παρουσία του εκεί σήμαινε και τη σιωπηρή ανάκληση από τη μεριά του τους αιτήματος.

       Τον Ιούλιο του 2013, σε τυχαίο έλεγχο, ο B. Συνελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του διοικητική απόφαση απέλασης κατόπιν τους διακοπής του αιτήματος ασύλου και έκτοτε κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού. Μετά από τους μέρες από τη σύλληψή του κατέθεσε αίτηση θεραπείας κατά τους απόφασης για διακοπή του αιτήματος ασύλου, η οποία απερρίφθη, κρίνοντας ότι δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι μη παρουσίας του εκεί όταν έπρεπε να συζητηθεί το αίτημα και εξακολουθώντας να θεωρεί ότι, παρά τη ρητή του αντίθεση, έχει σιωπηρώς ανακαλέσει το αίτημά του αποφάσισε τη διακοπή τους εξέτασης του αιτήματος, θέτοντας ξανά την υπόθεση στο αρχείο.

     Σημειώνουμε ότι η κατάσταση τους σωματικής και ψυχικής υγείας του έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω του χρόνιου άσθματος κατά το διάστημα που βρίσκεται υπό κράτηση, πλέον δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ενώ έχει ήδη καταρρεύσει ψυχολογικά, επιχειρώντας έως και να θέσει τέρμα στη ζωή του, μην έχοντας τη δυνατότητα να υποστηριχθεί ψυχολογικά από ειδικό ενόσω βρίσκεται κρατούμενος.

     Ο Β., πολίτης Ιράν, έχει ήδη δηλώσει τους Αρχές ότι το αίτημα ασύλου του υποβάλλεται ιδίως για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, με το δεδομένο ότι ο Ιρανικός νόμος τιμωρεί την ομοφυλοφιλία («σοδομισμό», τους αναφέρεται στην Ιρανική νομοθεσία) με την ποινή του θανάτου, ενώ οι ομοφυλόφιλοι στο Ιράν καταδιώκονται, φυλακίζονται και βασανίζονται συχνά μέχρι θανάτου. Τους, με την έλευσή του στην Ελλάδα βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Αν δεν προστατευθεί, κινδυνεύει να επαναπροωθηθεί κατά παραβίαση κάθε έννοιας Δικαίου στο Ιράν και να τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου, και με δεύτερη «νομική βάση», αφού ο ισλαμικός νόμος απαγορεύει σε κάποιον να αλλάξει θρησκεία και από μουσουλμάνος να γίνει χριστιανός.

       Είναι σε θέση να αποδείξει τόσο τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, όσο και την μόνιμη σχέση που διατηρεί με Έλληνα, ο οποίος προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την οποία «Δηλώνω υπεύθυνα ότι συζώ με τον αιτούντα άσυλο Β., με τον οποίο διατηρούμε σχέση αγάπης, αφοσίωσης και στοργής. Σκοπεύουμε μόλις θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα η νομική αναγνώριση των ζευγαριών ιδίου φύλου να επισημοποιήσουμε τη σχέση τους. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο B. Κινδυνεύει με εξευτελιστικό θάνατο αν απελαθεί στην πατρίδα του, το Ιράν, λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Είμαι πρόθυμος να έρθω αυτοπροσώπως προκειμένου να βεβαιώσω τα παραπάνω και ότι άλλο ζητηθεί τους αρμόδιους που θα κρίνουν το αίτημα ασύλου του». Παράλληλα, η συμβιωτική συντροφική σχέση τους βεβαιώνεται υπεύθυνα από την μητέρα (!), την αδελφή του παραπάνω Έλληνα, καθώς και από τον κοινωνικό κύκλο του ζευγαριού. Επιπλέον ο Β., έχει προσκομίσει αποδεικτικά τους κατάστασης τους υγείας του, του άσθματος από το οποίο υποφέρει ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μοιράζεται το κελί του με καπνιστές γεγονός που επιδεινώνει την υγεία του.

       Την υπόθεση έχει αναλάβει η δικηγόρος Αθηνών, Ηλέκτρα Λήδα Κούτρα, η οποία θα παρασταθεί στην προγραμματισμένη συνέντευξη από την Υπηρεσία Ασύλου την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013.

   Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2013/33/ΕΕ, άρθρο 11, εδάφιο 1: «Η υγεία, συμπεριλαμβανομένης τους ψυχικής υγείας, των αιτούντων υπό κράτηση που είναι ευάλωτα άτομα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των εθνικών αρχών. Σε περίπτωση κράτησης ευάλωτων ατόμων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τακτική παρακολούθηση και επαρκή υποστήριξη λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένης τους υγείας τους». Επιπλέον σύμφωνα με τους Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προστασία κατά τη Διαδικασία Ασύλου: «Θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση σε γλώσσα που κατανοούν», ενώ διευκρινίζεται ότι: «Αιτήματα Ασύλου συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: (…) διακρίσεις κατά των ομοφυλόφιλων». Τέλος, στην Έκθεση τους 22ας Νοεμβρίου για την Κατάσταση των Θεμελιωδών Δικαωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στο άρθρο 95 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για το άσυλο πρέπει να παραμείνει συνεκτική και να περιληφθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα του φύλου στην οδηγία που αφορά τη διαδικασία για το άσυλο»
    
   Καλούμε τους αρμόδιες αρχές, να σεβαστούν πλήρως την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα:

  • Να τερματίσει άμεσα την κράτηση του αιτούντα άσυλο Β. σε αστυνομικό κρατητήριο, για λόγους υγείας.
  • Να εξετάσει εκ νέου, σύμφωνα τους Κατευθυντήριες γραμμές για την Προστασία των Αιτούντων Άσυλο, την αίτηση ασύλου του Β. για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν απελαθεί στη χώρα καταγωγής του θα βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του.
  • Να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία σύμφωνα την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία ως τους τους αιτούντες άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου..

     Δηλώνουμε ότι θα παρακολουθήσουμε στενά την υπόθεση σε συνεργασία με τη δικηγόρο του Ηλέκτρα Λήδα Κούτρα και ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζουμε με την αλληλεγγύη τους τον Ιρανό πρόσφυγα και τον σύντροφό του και βρισκόμαστε ολόθερμα στο πλευρό τους.


ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.)
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)
Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – “Πλειάδες”
Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
Good As You(th) – Κοινότητα LGBTIQ Νέων Θεσσαλονίκης          
Athens Pride
Thessaloniki Pride
HOMOphonia – Thessaloniki Pride
Lesb. Equal – Λεσβίες για την Ισότητα
Θετική Φωνή
Act Up – Δράσε Hellas
Σύνθεση Ενημέρωση για το HIV/AIDS
Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Proud Press
Queertrans
Lgbt / Κόκκινο
Λ.Ο.Α. Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας