Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Πρόληψη και Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων: Κοινό Σχόλιο 6 οργανισμών του ΟΗΕ για την ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ

Έξι οργανισμοί του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δημοσίευσαν ένα Κοινό Σχόλιο σε επιλεγμένα άρθρα της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Το Κοινό Σχόλιο στοχεύει να στηρίξει τα Κράτη στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν την Οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία, παραθέτοντας πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή μιας προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την ενσωμάτωση. Το σχόλιο προετοιμάστηκε στις Βρυξέλλες από την Ομάδα Εργασίας των ΗΕ (UNHCR, OHCHR, UNICEF, ILO, UNODC, UN Women), που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων και υποστηρίζει μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζοντας ότι η διακίνηση είναι έγκλημα και ταυτόχρονα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι το Κράτος έχει ως πρωταρχική του ευθύνη να σέβεται, να προστατεύει και να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον, το Κοινό Σχόλιο τοποθετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο όλων των προσπαθειών, συμπεριλαμβάνοντας και την αντιμετώπιση εγκληματικών ζητημάτων. Το Σχόλιο παρέχει οδηγίες σχετικά με το πως προκύπτουν οι υποχρεώσεις των Κρατών από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πως αυτές οι υποχρεώσεις μπορούν να αποτυπωθούν αποτελεσματικότερα μέσα στη νομοθεσία. Ακόμα, παρέχει παραδείγματα καλών πρακτικών.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του Κοινού Σχολίου στα Αγγλικά και το κείμενο της Οδηγίας στα Ελληνικά.
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

THE Day of the endangered Lawyer – 24th January 2012
Petition
WITH URGENT REQUESTS TO THE TURKISH AUTHORITIES
TURKISH PRIME MINISTER RECEP TAYYIP ERDOGAN
TURKISH PRESIDENT ABDULLAH GÜL
And all Members of the Turkish Government
European lawyers protest against unfounded and UNLAWFUL arrests and obstruction of lawyers in Turkey
Grave human rights violations in Turkey have been reported for many years. Not only human rights organisations like Amnesty International and Human Rights Watch but also the European Union, in the course of the procedures for Turkey’s accession, have clearly denounced these human rights violations which have been committed or tolerated by the Turkish state.
These violations have been perpetrated not only against political opponents to the Government but also against minorities, in particular against the Kurdish population in Turkey. They are also directed against lawyers who have the courage to defend the victims of such human rights violations committed by the state. When such lawyers become victims of arbitrary rule, their clients become double victims. They are both victims of state arbitrary rule, and are also robbed of the chance of a fair trial. When lawyers are prevented from fulfilling their professional duties, not only is their personal future and that of their clients in danger, but justice itself is endangered.
These violations have culminated in mass arrests of approximately 50 Turkish and Kurdish lawyers, during raids which were simultaneously carried out in many Turkish cities and provinces on 22 November 2011, in the course of the so-called KCK operation, . Similar actions were carried out on 20 December 2011 against journalists in Turkey, of whom 20 have been arrested.
KCK is the Kurdish Communities Union, a Kurdish umbrella political organization. 37 persons alleged to be associated with KCK as a terrorist organisation were arrested in October 2011 and are now on trial..
Many of the arrested lawyers were active as defence advocates in the KCK trial or for Abdullah Öcalan. A lawyer from Italy who intended to observe the KCK trial in Diyarbakir was arrested at Istanbul airport, and deported after one day. The current KCK operation was carried out on the basis of the Turkish Anti-Terror law of 1991.


Among the lawyers detained were :
Nezahat Pasa Bayraktar, Mahmut Alinak, Ayse Batumlu, Firat Aydinkaya, Mehmet Ayata, Nevzat Anuk, Yalcin Saritas and Ümit Sisligün, Asya Ülker, Aydin Oruc, Bedri Kuran, Cemal Demir, Cemo Tüysüz, Davut Uzunköprü, Dogan Erbas, Fuat Cosacak, Hüseyin Calisci, Mehmet Bayraktar, Mehmet Deniz Büyük, Mehmet Nuri Deniz, Mehmet Sani Kizilkaya, Mensur Isik, Mizgin Irgat, Muharrem Sahin, Mehdi Öztüzün, Mustafa Eraslan, Osman Celik, Sebahattin Kaya, Serkan Akbas, Servet Demir, Sakir Demir, Saize Önder, Veysel Vesek and Yasar Kaya, Cengiz Cicek, Faik Özgür Erol, Hatice Korkut, Ibrahim Bilmez, Ömer Günes
Many of them are still held in custody.
These actions violate basic rights of access to lawyers, and the rights of lawyers to practice their profession without fear and intimidation.
For these reasons three European lawyers associations the European Democratic Lawyers (AED-EDL) the European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (ELDH) and the EUROPEAN BAR HUMAN RIGHTS INSTITUTE (IDHAE),which together represent lawyer’s associations all over Europe, have decided to promote greater public awareness of the severe situation of lawyers in Turkey on the Day of the Endangered Lawyer. For this reason lawyers in different European countries will protest in front of Turkish Embassies and Consulates.
The Day of the Endangered Lawyer is an initiative which was started by AED-EDL in 2010, on behalf of the lawyers of Iran .

Annex:
Turkey’s legal obligation concerning civil and political rights
Turkey has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights which provides in part:
Article 1 (1) All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
Article 2 (1) Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Article 9 (1) Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention.
Article 18 (1) Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
Article 19 (1) and (2) Everyone shall have the right to hold opinions without interference. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds…
The actions of the Turkish Government mentioned above violate these provisions of the Covenant.
Furthermore, AED-EDL, ELDH and IDHAE have observed over the years that with respect to the Kurdish population the government of Turkey and certain right wing forces have demonised those who identify themselves as Kurdish, and have painted all Kurdish activists using the broad brush of the definition of “terrorism” in the Anti-Terror Law.
Turkey’s obligations concerning the rights of lawyers
AED-EDL, ELDH and IDHAE remind the government of Turkey of the rights of lawyers to defend their clients vigorously without adverse consequence as follows:
1. Absolute privilege attaches to any statements made by judges, witnesses and advocates during the course of judicial or quasi-judicial proceedings. The principle and the immunity it provides from both civil and criminal proceedings has been of primary importance to the integrity of common law legal systems for over three hundred years. The parameters of the doctrine of absolute privilege, which have remained constant, were enunciated in 1772 by Lord Mansfield in R v. Skinner. “Neither party, witness, counsel, jury, or Judge, can be put to answer, civilly or criminally, for words spoken in office.”
2. The Basic Principles on the Role of Lawyers adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, provides international legal standards concerning the rights, responsibilities, and protections for lawyers. Some of those Principles are as follows:
Article 14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.
Article 15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients.
Article 16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.
Article 17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities.
Article 18. Lawyers shall not be identified with their clients or their clients' causes as a result of discharging their functions.
Article 20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority.
Article 22. Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential.
Article 23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession.
3. These same principles are recognized by the United Nations in General Assembly Resolution 53/144 entitled the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.