Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ" (sic) ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη νέα αστυνομική επιχείρηση με τον προκλητικό, για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, τίτλο «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», η οποία στοχοποιεί ευθέως πρόσωπα διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής που βρίσκονται στη χώρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι αιτούντες άσυλο.
Ως σκοπός της επιχείρησης, που αυτοπροσδιορίζεται, ως «μόνιμη» κι όχι μια ευκαιριακή επιχείρηση-«σκούπα», ορίζεται «η απώθηση από την μεθοριακή γραμμή και απομάκρυνση από το κέντρο της πρωτεύουσας αντίστοιχα, των παράνομων μεταναστών».
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το διάστημα των 30 ημερών που χορηγείται «σε όσους παράνομους μετανάστες εντοπίζονται» για να εγκαταλείψουν εθελοντικά τη χώρα «θα μειωθεί στο ελάχιστο». Το θέμα είναι ότι οι παράτυπα (και ΟΧΙ παράνομα, μέχρι να αποκλειστεί εύλογα η ιδιότητά τους ως αιτούντων διεθνή προστασία) εισερχόμενοι αλλοδαποί δεν διευκολύνονται στην υποβολή αιτήματος ασύλου. Αντίθετα, συστηματικά εμποδίζονται στην υποβολή του, τόσο στην πράξη, όσο και στη νομοθεσία (η Ελλάδα έχει διαστρεβλώσει την υπό ενσωμάτωση νομοθεσία της ΕΕ που επέτασσε να μην κρατούνται οι αιτούντες άσυλο και, με το ενσωματωθέν π.δ., που προβλέπει ότι οι αιτούντες θα κρατούνται εφόσον δεν ζήτησαν άσυλο προτού συλληφθούν, παραβιάζει τις ενωσιακές της υποχρεώσεις).
Προκαλεί επίσης την απορία η δήλωση πως «Οποιοσδήποτε εντοπίζεται, είτε πεζός είτε κινούμενος μέσω οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, θα προσάγεται στα κέντρα κράτησης όπου και θα παραμένει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ μέχρι και την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης .
Πώς θα γίνουν αυτά; Θα ανασταλεί η ισχύς της Σύμβασης της Γενεύης και των συμπληρωματικών της Πρωτοκόλλων, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (υποχρεωτικός και υποκείμενος και στο ECJ σε θέματα ασύλου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας), οι Οδηγίες της Ε.Ε. για το άσυλο; Θα τροποποιηθεί άραγε ο μεταναστευτικός Νόμος 3386/05, το π.δ. 141/91, και θα γίνει και αναθεώρηση του Συντάγματος για να λάβουν χώρα τα όσα αναφέρονται (ως ήδη εφαρμοζόμενα…), ή έχει καταστεί σ’ αυτήν τη χώρα ήσσονος σημασίας η νομιμότητα και η συνταγματική τάξη;
Στη συνέχεια, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, ότι η επιχείρηση έχει «τρεις πυλώνες»:
1)      την «απώθηση» των παράνομων μεταναστών από τον Έβρο και  την «σφράγιση των συνόρων»
2)      την «επιστροφή» των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους και
3)      «Η Αθήνα να ξαναγίνει μητρόπολη με ευνομία και ποιότητα ζωής τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της»

Η τελευταία αυτή «ευχή» που προσδιορίζεται ως «τρίτος πυλώνας της επιχείρησης» επιχειρεί ανεπίτρεπτα να συνδέσει την παραμονή αλλοδαπών στην Αθήνα όχι μόνο με την εγκληματικότητα, αλλά και με την πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Φιλοδοξεί έτσι να συγκαλύψει τη ρατσιστική στοχοποίησή του δικαιώματός τους στη ζωή, την αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, την πρόσβαση σε Δικαστήριο, την ύπαρξη διαδικαστικών εγγυήσεων πριν την απέλαση και φυσικά όλων των εγγυήσεων που συνδέονται με το άσυλο και αναγορεύονται σε δικαιώματά τους και, αντίστοιχα, σε εγγυήσεις των κρατών Δικαίου.
Η «απώθηση» των παράνομων μεταναστών από τον Έβρο είναι πρακτική εγκληματική, πρόδηλα αντίθετη στο Διεθνές, το Ενωσιακό, αλλά και το Εθνικό Δίκαιο, έχει δε καυστηριαστεί πολλάκις και οδηγήσει σε καταδίκες της χώρας μας, αλλά και στον διεθνή μας εξευτελισμό. Με τις πράξεις τους των τελευταίων δυο ημερών, οι Ελληνικές Αρχές παραβίασαν βάναυσα την, εμπεδωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, αρχή της μη επαναπροώθησης (non - refoulement principle), θέτοντας επανειλημμένα σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, προβαίνοντας σε εξευτελιστική μεταχείριση. Η επιδιωκόμενη «σφράγιση των συνόρων», δεδομένης της σύμπτωσης των εθνικών συνόρων με τα ευρωπαϊκά σύνορα, απ’ όπου διέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των παρατύπως εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών –και άρα και των αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας- συνηγορεί στην εν τοις πράγμασι «Ευρώπη – φρούριο»: Μια Ευρώπη που, εφόσον θέλει να «κλείσει» απέναντι στα πρόσωπα που προστρέχουν σε αυτήν για να προστατευτούν, θα πρέπει να αναστείλει παραχρήμα την ισχύ των διεθνών συμβάσεων, τις Οδηγίες της, τους Κανονισμούς, τις εγγυήσεις σεβασμού των δικαιωμάτων που η ίδια έχει διακηρύξει.
Συντελείται σήμερα από την Ελληνική κυβέρνηση ένα έγκλημα που μπορεί να λάβει ευρύτατες διαστάσεις, και που εκθέτει όχι μόνο την χώρα μας αλλά και ολόκληρη την Ε.Ε. Με τον εντελώς ανώριμο τρόπο που διαχειριζόμαστε την υπόθεση της τεράστιας εισροής αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, δίνουμε στους Ευρωπαίους εταίρους το δικαίωμα να αποφύγουν τις ευθύνες τους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πρόσφυγες, παρουσιάζοντας μιαν εικόνα εγκληματικής δράσης των Ελληνικών Αρχών, με αγριότητα και πολιτιστική υπανάπτυξη που επισκιάζει οποιανδήποτε παράμετρο Ευρωπαϊκής συνευθύνης, ακόμα και συνενοχής στην εγκληματική αδιαφορία για τον συνάνθρωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας.
Η αποδεδειγμένη πλήρης ανικανότητα των Ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων 10 ετών να διαχειριστούν αποτελεσματικά το θέμα των ανθρώπινων ροών, που οδήγησε στην αποθήκευση εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών σε μια χώρα που παραπαίει, δεν μπορεί και δεν πρέπει να στρέφεται σε βάρος των πληθυσμών που κινδυνεύουν, της ανθρωπιάς μας και των θεσμικών και νομοθετικών κατακτήσεων των τελευταίων 100 ετών στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ως ελάχιστα επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προτείνουμε και ζητάμε:
-Να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ενημέρωση στην κατάλληλη γλώσσα και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε κάθε συλληφθέντα.
-Να επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους κράτησης σε μέλη ΜΚΟ και συλλογικοτήτων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των προσφύγων, ώστε να καταγραφεί τυχόν ανάγκη για βοήθεια.
-Να σταματήσει αμέσως η αγριότητα στα σύνορα –το μαζικό «σπρώξιμο πίσω» μετακινούμενων πληθυσμών απαγορεύεται από το διεθνές Δίκαιο και συνιστά έγκλημα
-Να δοθεί στη δημοσιότητα κατάλογος εθνικοτήτων των συλληφθέντων και να δοθεί προτεραιότητα στην επίσκεψη από Δικηγόρο ΜΚΟ ή διορισμένο/-η ειδικά προς τούτο, των προσώπων που κατάγονται από χώρες καταγωγής που έχουν χαρακτηρισθεί ως «μη ασφαλείς»
-Να ζητηθεί από την Κυβέρνηση να έρθει κατεπειγόντως κλιμάκιο του EASO, το οποίο θα προβεί σε συνέντευξη και «scanning» των συλληφθέντων πληθυσμών, με σκοπό την μεταφορά όσων ζητούν διεθνή προστασία σε χώρες που μπορούν να τους παράσχουν κατάλληλες συνθήκες υποδοχής (ενδοκοινοτικές μετακινήσεις αιτούντων άσυλο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν).και να τους εγγυηθούν στην πράξη την νομοθετικά εξαγγελθείσα ως εγγυημένη προστασία. Αυτή είναι η μόνη δράση που θα έπρεπε να λάβει «μόνιμο χαρακτήρα».

-Επίσης, καλούμε το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων να ΑΠΟΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ η οποία παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και στοχοποιεί ρατσιστικά άτομα και ομάδες ατόμων, λόγω της διαφορετικής εθνικής τους καταγωγής.

Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι αποδίδεται η διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης στην ύπαρξη αλλογενών προσώπων στη χώρα, και όχι στους εγκληματίες διακινητές των ανθρώπων. Αποδίδεται η βλάβη στην οικονομική δραστηριότητα σε παρεμπόρους – μικροπωλητές, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των μεγαλοεισαγωγέων και «εργοδοτών» των ανθρώπων που ανοίγουν την πραμάτεια τους στο δρόμο. Στοχοποιούνται οι «φτωχοδιάβολοι» ως η αιτία των δεινών μας, κι αφήνονται έξω από κάθε στόχευση οι υπαίτιοι της κατάστασης αυτής. Τα θύματα παρουσιάζονται ως θύτες και διώκονται, σε μια κοινωνία που πληρώνει αδρά για τη συνεχή αναμόχλευση των προβλημάτων της.

Είναι δυνατόν έμφρονες άνθρωποι να πιστεύουν ότι μια χώρα με εκτενέστατα χερσαία και θαλάσσια σύνορα εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων, θα φτιάξει «ανθρώπινη ασπίδα» με 1000 αστυνομικούς, και τριάντα χρησιδανεισμένους σκύλους, και, υποβοηθούμενη από την ύπαρξη ενός φράχτη μερικών χιλιομέτρων, θα εμποδίσει, δήθεν, την εισροή απελπισμένων ανθρώπων;
Έχουμε τονίσει ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έρχονται για τουρισμό. Το διακύβευμα είναι συνήθως τέτοιο, που θα βρουν τρόπο να περάσουν σε έδαφος που θεωρούν ασφαλές, ακόμα κι αν μια τέτοια διέλευση τους κοστίσει την ζωή τους. Το να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το γεγονός δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Το μόνο που μπορεί να επιτύχει, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, είναι η όξυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας, περαιτέρω καταδίκες μας από τη διεθνή κοινότητα, αύξηση του «κασέ» των λαθροδιακινητών, και δραματική αύξηση των θαλασσοπνιγμένων που ανευρίσκονται στο Αιγαίο.

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα ασκήσει το δικαίωμά της να αναφερθεί σχετικά στις Αρχές –αυτήν τη φορά, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα- και θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της «επιχείρησης» που με το περιεχόμενό της και τον τίτλο της επιχειρεί να συντρίψει τον νομικό μας πολιτισμό, την ανθρωπιά και την αισθητική μας. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να κινητοποιήσει Ευρωπαϊκούς Θεσμούς προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης της εξαγγελθείσας «αλληλεγγύης» μεταξύ κρατών – μελών της Ε.Ε., τουλάχιστον σε ότι αφορά το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου», που προϋποθέτει, αλλωστε, ισοδύναμα επίπεδα προστασίας σε κάθε χώρα – μέλος –κάτι που μόνον ευχή μπορεί να θεωρηθεί προς το παρόν.Ακολουθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την
 «Αστυνομική επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» σε Αθήνα και Έβρο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».
4-8-2012
Αστυνομική επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» σε Αθήνα και Έβρο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
Δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ξεκίνησε στις 2 και 3 Αυγούστου, τόσο στον Έβρο, όσο και στην Αθήνα, η αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», για την απώθηση από την μεθοριακή γραμμή και την απομάκρυνση από το κέντρο της πρωτεύουσας, αντίστοιχα των παράνομων μεταναστών.
Από την αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής (1500) αλλοδαποί και έχουν συλληφθεί (500), οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
Για την αστυνομική επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρήστος Μανούρας, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
 «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 2 και 3 Αυγούστου τόσο στον Έβρο, όσο και στην Αθήνα ξεκίνησε η επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», για την απώθηση από τη μεθοριακή γραμμή και την απομάκρυνση από το κέντρο της πρωτεύουσας, αντίστοιχα των παράνομων μεταναστών.:
Η επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση, που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η οποία θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. Συμμετέχουν περίπου (2.500) αστυνομικοί στον Έβρο και (2.000) στην πρωτεύουσα.
Υπάρχουν τρεις πυλώνες υλοποίησης μέσω των επιχειρήσεων αυτών:
·                                 Η απώθηση των παράνομων μεταναστών από τον Έβρο και η σφράγιση των συνόρων.
·                                 Η επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Η αρχή γίνεται από το κέντρο της Αθήνας και επεκτεινόμαστε στην περιφέρεια.
·                                 Η Αθήνα να ξαναγίνει μητρόπολη με ευνομία και ποιότητα ζωής τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της.
Αποτελεί κοινή συνείδηση ότι η απομάκρυνση και επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους είναι ζήτημα εθνικής ανάγκης και επιβίωσης.
Ήδη στον Έβρο, πλέον του φράχτη,  δημιουργείται μια ανθρώπινη ασπίδα από συνοριοφύλακες, η οποία θα υποστηρίζεται από τους 30 εκπαιδευμένους σκύλους που μας διαθέτει, για το σκοπό αυτό, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και τα νέα επανδρωμένα πλωτά μέσα που θα περιπολούν στον ποταμό.
Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών που χορηγείται σε όσους παράνομους μετανάστες εντοπίζονται,  θα θέλαμε  να γνωρίζετε ότι ο χρόνος αυτός θα μειωθεί στο ελάχιστο.
Οποιοσδήποτε εντοπίζεται, είτε πεζός είτε κινούμενος μέσω οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, θα προσάγεται στα κέντρα κράτησης όπου και θα παραμένει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ μέχρι και την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης .
Παράλληλα, αναλαμβάνονται δράσεις και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, ξεκινάμε την προσπάθεια της  αποτελεσματικής αντιμετώπισης του παραεμπορίου και προχωράμε, με την παρουσία εισαγγελικών αρχών, στον εντοπισμό των διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες παράνομων μεταναστών κάτω από απαράδεκτες συνθήκες τόσο υγιεινής όσο και ασφάλειας Για το λόγο αυτό την επιχείρηση συνδράμουν συνεργεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
Οι εγκαταλελειμμένες οικίες στις οποίες διέμεναν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες οι παράνομοι μετανάστες θα σφραγιστούν σταδιακά σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.
Επιπρόσθετα, θα διενεργούνται συνεχώς και σε βάθος χρόνου, έλεγχοι σχετικά με τον εντοπισμό όλων των καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια.
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι ο  Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει επιπρόσθετα και δράση αισθητικής αναβάθμισης των συγκεκριμένων περιοχών.
Πέραν των άλλων, η επιχείρηση αποσκοπεί και στην καταστολή κάθε άλλου είδους παράνομης δραστηριότητας όπως η πορνεία, η διακίνηση ναρκωτικών και η οργανωμένη επαιτεία.
Φιλοδοξούμε σταδιακά το κέντρο της Αθήνας, η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας μας, να μην αποτελέσει ποτέ πια μια χώρα δυστυχισμένων ψυχών που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης οργανωμένων κυκλωμάτων με σκοπό την ενεργοποίησή τους σε κάθε είδους παράνομη δραστηριότητα.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι τέτοιου είδους δράσεις θα αναληφθούν σε ορατό χρονικό διάστημα και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι το μέγεθος και η ένταση της όλης επιχείρησης δεν αναιρεί την υποχρέωση του πλήρους σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Έχουν δοθεί ρητές εντολές και σαφείς οδηγίες σε όλο το αστυνομικό προσωπικό που συμμετέχει στην επιχείρηση για την τήρηση στον απόλυτο βαθμό του σεβασμού τόσο της προσωπικότητας όσο και των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων του κάθε μετανάστη.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο, πέραν της εκστρατείας που έχει αναληφθεί μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τη σχετική πληροφόρηση των χωρών προέλευσης των μεταναστών, να ενημερωθούν όλοι οι αλλοδαποί που έχουν στόχο να έρθουν στην Ελλάδα ότι αφενός μεν τα σύνορά μας είναι σφραγισμένα και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να περάσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφετέρου δε ότι δεν πρέπει να πέφτουν θύματα εξαπάτησης και να πείθονται από διάφορα επιτήδεια πρόσωπα ότι η χώρα μας αποτελεί ¨ Γη της Επαγγελίας ¨ καθόσον πρέπει να ξεκαθαριστεί, άπαξ δια παντός, ότι στη χώρα μας κανείς δε μπορεί να τους εξασφαλίσει εργασία και διαμονή.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες τους, να επικοινωνούν με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (τηλέφωνο             210 9912174      ) και τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (210 3405894 - 210 3405901).
Αναφορικά με την όποια εξέλιξη ως προς την  πρόοδο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα υπάρξουν συνεχείς ενημερώσεις.  
Κλείνοντας, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η όλη επιχείρηση δεν είναι μια επιχείρηση ρουτίνας (σκούπα) αλλά ένα μόνιμο μέτρο».

Δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας